Skip to main content

Ako využiť inovačný potenciál firmy a talenty ľudí v čase rýchlych zmien a neistoty? Podnikom, ktoré nechcú nechať svoj inovačný potenciál nevyužitý, prinášame sériu inovačných workshopov podporených praktickými tréningami. Workshopy pomáhajú podnikom, v rôznych inovačných fázach a rôznych úrovniach inovačnej kultúry, nastaviť účinný inovačný manažment. Či už rozbiehajú inovačné procesy a stoja na štartovacej čiare, alebo potrebujú posilniť niektorý z inovačných parametrov pre zdynamizovanie biznisu a udržanie konkurencieschopnosti. Prispôsobujeme ich obsah miere potrieb, preferencií a cieľov jednotlivých podnikov.

 Workshopy realizujeme priamo vo firmách, či priestoroch, ktoré si podnik vyberie. Každej kľúčovej oblasti inovačných stretnutí venujeme jeden deň. Ten prebieha ako interaktívne, kolaboratívne, na cieľ zamerané stretnutie s praktickými príkladmi a tréningovým programom. Podľa potreby môže podnik absolvovať kompletnú sériu workshopov, alebo si môže vybrať ich ľubovoľnú kombináciu. „Inovačná séria workshopov je zameraná na vedúcich manažérov a riadiacich pracovníkov rôznych oddelení, R&D a inovačných manažérov, s ktorými hľadáme inovačné riešenia zodpovedajúce ich cieľom, vytvárame zásobníky inovatívnych nápadov a východiská pre inovačné stratégie,“ informuje Vladimír Švač, inovačný konzultant SOVA Digital, ktorý bude workshopy viesť.

Inovačný potenciál hľadajte v zamestnancoch

Správne nastavená inovačná kultúra podporuje udržateľnosť inovačnej klímy, rozvíja ľudí a umožňuje premieňať inovačný potenciál na reálny biznis. Ako ju však začať budovať, ako pracovať s inovačným potenciálom firmy? Ako z neho čo najviac vyťažiť? Podľa Vladimíra Švača inovačný potenciál je treba hľadať v prvom rade vo svojich zamestnancoch. Mnohí zamestnávatelia ani netušia, aké bohatstvo vo svojich ľuďoch majú. „Musia ich však viac spoznať, dať im viac priestoru a príležitostí prejaviť sa. Platí, že ak chcete firmu posunúť v inováciách dopredu, musíte urobiť dve kľúčové veci, rozvíjať ľudí a vytvárať proinovačné prostredie a podmienky,“ upresňuje.

Inovácie vytvárajú konkurenčnú výhodu

Zmena inovačnej kultúry nenastane zo dňa na deň. V celom procese jej tvorby sa do cesty stavajú prekážky. Prvou a najväčšou bariérou je čas. „Dnes nikto nemá na nič čas. To treba zmeniť. Ak podnik nechce robiť iba „inovačné divadlo“, musí pre aktívne inovovanie vytvoriť zamestnancom dostatok časového priestoru,“ upozorňuje Vladimír Švač. Častými bariérami sú napríklad: líder, ktorý nemá dostatok času, aby sa inováciám venoval, nedostatok  motivovaných manažérov, či nízka priorita. Inovácie sú však strategickou záležitosťou, ktorá vybuduje konkurenčnú výhodu. „Jednou z ciest je vybudovať  tzv. „innovation machine“, t.j. mať perfektne prepracovaný inovačný manažment so skvelými ľuďmi. Tie odomknú inovačné príležitosti pre váš biznis a udržanie konkurencieschopnosti,“ dodáva Vladimír Švač.

Inovácie podporia dlhodobý rast

Aby firma využívala inovácie ako kľúč k svojmu dlhodobému rastu, musí primárne vytvoriť podmienky pre budovanie inovačnej kultúry. Jej úroveň v priemyselných podnikoch na Slovensku však podľa Vladimíra Švača ešte nie je taká, akú by firmy potrebovali: „Podniky sa ešte stále učia. Ale pozitívne je to, že už teraz poznám mnoho šikovných manažérov – R&D lídrov, ktorí vedú svoje inovačné tímy v priemyselných R&D centrách k inovačnej kultúre. Verím, že takto sa bude priemysel Slovenska postupne meniť.“ Za dôležité považuje  budovanie a spoluprácu inovačnej komunity, ktorá generuje nové riešenia a inovačné know-how. „Pre mňa osobne sú takéto spojenia veľmi dôležité. Ak budeme mať vybudované veľmi dobré vzájomné vzťahy, vieme sa nadchnúť aj pre veľké veci, a prispieť k tomu, aby Slovensko bola R&D krajina,“ konštatuje.

Ing. Vladimír Švač, PhD.

Jeho vedecké a odborné zameranie je orientované na inovačný manažment, metódy a techniky pre generovanie inovačných nápadov, rozvoj inovačných zručností a inžinierskej kreativity pre priemysel. Je autorom viacerých vedeckých a odborných článkov z oblasti inovačného manažmentu. Vedie sériu unikátne spracovaných inovačných tréningov a workshopov „šitých na mieru“ a podporuje rozvoj inovačných zručností manažérov, inžinierov a ďalších inovačných a kreatívnych nadšencov. Je jedným z organizátorov a moderátorov prestížneho podujatia „Stretnutie R&D lídrov Slovenska“, ktoré od roku 2019 organizuje spoločnosť SOVA Digital aj so svojimi partnermi. Vytvoril špeciálny model inovačného manažmentu Zuminno pre aplikáciu v slovenských priemyselných podmienkach. Počas svojej kariéry pracoval pre organizácie: Technická univerzita v Košiciach, SARIO, Automobilový klaster Trnava, KPMG, STU Bratislava. V súčasnosti je špecialistom pre inovačný manažment v spoločnosti SOVA Digital.

Diskusia