Skip to main content

Od prepuknutia pandémie sa spoločnosti z rôznych oblastí zameriavajú na poskytovanie služieb jednotlivcom i komunitám, pomáhajú im pri obmedzeniach spôsobených pandémiou a zmierňovať dôsledky pandémie na ich zdravie, osobný aj pracovný život. Americká spoločnosť Walmart sa, okrem inovácií v oblasti bezkontaktného spôsobu nakupovania z maloobchodnej siete, zamerala aj na doručovanie samoobslužných testov na COVID-19 priamo do domácností prostredníctvom dronov. 

Pacienti, ktorí majú nárok na dodávku samoobslužných testov na COVID-19, musia bývať v okruhu 1,6 km (1 míľa) od distribučných centier. Drony s dodávkou samotestovacích súprav pristávajú na príjazdovej ceste, predzáhradke alebo záhrade domu zákazníka. Po dodaní testovacieho setu testovaná osoba vykoná v súkromí domova potrebné úkony, a pomocou priloženého predplateného prepravného štítku pošle svoju vzorku späť do laboratória na testovanie.

V aktuálnej situácii tento spôsob doručovania testuje rozsiahlu škálu úloh, ktoré môžu drony zohrávať pri reakcii na pandémiu a ako môžu pomáhať pri dodávkach produktov zdravotnej starostlivosti či maloobchodnom tovare v podmienkach nútenej izolácie a potrebe bezkontaktného spojenia s jednotlivcami a komunitami.

Zdroj: corporate.walmart.com

Diskusia