Skip to main content

Továreň budúcnosti nahradí pevné výrobné linky modulárnymi. Stroje a zariadenia v nej budú mobilné, budú pracovať vo veľkej miere nezávisle a navzájom si vymieňať údaje. Centrálne riadenie nahradia inteligentné siete. Do tohto obrazu vstupuje inteligentná podlaha od spoločností Bosch Rexroth a Weidmüller. Na nej sa podľa aktuálnej potreby rozmiestnia zariadenia a stroje, upravia logistické trasy. Pracovné zóny zvýrazní svetelnými pásmi na podlahe, aby sa operátori a vozidlá mohli po továrni pohybovať bezpečne.

Decentralizované napájacie a riadiace jednotky

Spoločnosť Bosch Rexroth v spolupráci so spoločnosťou Weidmüller vyvinula inteligentný podlahový systém. Inteligentná podlaha je vyskladaná zo štvorcových panelov s vlastným riadiacim systémom. Ten zabezpečuje decentralizované a súčasne modulárne napájanie a automatizáciu jednotlivých panelov. Bezkontaktne ich prepája s jednotkami  na podlahe. Systém je navrhnutý ako dvojúrovňová podlaha, ktorá poskytuje priestor nielen pre kabeláž riadiacej jednotky, ale zabezpečí aj prívod chladiacej kvapaliny, stlačeného vzduchu alebo mazív.

 

Integrovaná inteligentná sieť

Spoločnosť Bosch Rexroth používa koncepciu FieldPower®, ktorá ponúka modulárne a decentralizované 400 V sieťové napojenie s napätím 24 V typu plug-and-play. Cez vzduchovú medzeru širokú 10 mm sa prenáša až 240 W, a zaisťuje tak výkon s maximálnou účinnosťou. Do podlahy sú integrované aj inteligentné prvky. Funkčné jednotky majú okrem riadiacej a sieťovej technológie integrované snímače zaťaženia a snímače priblíženia.

 

Možnosti aplikácie podľa potreby

Inteligentnú podlahu je tiež možné nasadiť len vo vybraných častiach výrobnej haly. Ak nie je potrebný bezkontaktný prenos energie po celej ploche, môžu sa na okrajové plochy alebo po vymedzených cestách ukladať komponenty bez akýchkoľvek funkcií. To umožňuje prejsť na používanie flexibilných výrobných konceptov postupne, čím sa znižujú počiatočné investičné náklady.

 

Zdroj: www.weidmueller.com

Diskusia