Skip to main content

Vzbudiť u školákov prirodzenou, „nenátlakovou“ formou záujem o techniku, a rozvíjať ich technické myslenie je pri aktuálnom nastavení vzdelávacích osnov veľká výzva. Keďže základné školy s tým zatiaľ nepočítajú, iniciatívu často berú do rúk firmy, či nadšení jednotlivci. Aj v SOVE Digital máme kolegov, ktorí sa rozhodli rozvíjať s deťmi ich technické zručnosti. Richard Janáč vedie technický krúžok pre druhý stupeň na Základnej škole Vajanského v Modre, a na prvom stupni Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku rozbehol technický krúžok Juraj Záhradník. Na oboch školách sa stretli s podporou a spoluprácou vedenia a záujmom detí.

Pre Juraja bolo impulzom k spolupráci so základnou školou stretnutie R&D lídrov Slovenska, ktoré vyzvalo účastníkov k aktívnej podpore záujmu žiakov o technické vzdelanie a rozvoj kreatívneho myslenia na školách. Tak to zobral do vlastných rúk.  „Registrujem však, že mnohé firmy pri hľadaní nových ľudí len frflú na ich nízku vzdelanostnú úroveň, ale neurobia nič pre zmenu, neponúkajú prax, nedávajú možnosť brigády popri štúdiu. Ja aj týmto, hoci neprofitabilným aktivitám, prikladám veľký význam. Keďže mám deti na základnom stupni vzdelávania základnej školy, pustil som sa do krúžku v rámci ich klubu (družiny),“ komentoval vznik myšlienky viesť technický krúžok Juraj Záhradník.

Richard Janáč prišiel s ponukou založiť na škole technický krúžok priamo za pani riaditeľkou. „Návrh na vznik takéhoto krúžku sa v škole stretol s pozitívnou odozvou. Aktuálne sme odštartovali už štvrtý rok. Na začiatku sme začali so stavebnicami Merkúr, ktoré mala škola k dispozícii. Máme príležitosť využívať aj viacero zmenšenín obrábacích strojov ako brúska, sústruh, pílka, fréza. Posledný rok sme naše vybavenie rozšírili o Lego Technics,“ popisuje Richard Janáč. Po roku fungovania sa dokonca malí modranskí technici úspešne zapojili do robotickej súťaže First Lego League.  V tomto školskom roku sa pripravujú na tretí ročník súťaže.

Spontánne aj systematicky

Na krúžku sa deti stretávajú raz týždenne na jeden a pol hodiny popoludní. „Krúžok je v učebni, ktorá je hneď pri detskom klube, takže deti, ktoré chcú ísť na krúžok, len prebehnú do triedy, a keď ich to už omrzí, idú späť k iným aktivitám. Veľký záujem detí je väčšinou na začiatku krúžku, a potom to trocha opadne. Tiež, ak je vonku pekne, tak niektorí chlapci dajú prednosť futbalu na ihrisku. Sú však aj takí, ktorým musím ku koncu vravieť „no už musíme baliť“ a oni nie a nie skončiť,“ hovorí s úsmevom Juraj. Necháva to na ich výbere a rozhodnutí. Triedu má však vždy plnú.

Richard sa snaží o to, aby program krúžku bol pestrý. Modranské deti absolvovali niekoľko exkurzií, ktoré zožali veľký úspech. Navštívili laboratórium pre výskum nových metód vývoja automobilov a ich komponentov v priestoroch Strojníckej fakulty STU v Bratislave. „Prezreli si aj elektrickú formulu, ktorú každý rok navrhnú a zostavia študenti fakulty, a následne s ňou reprezentujú Slovensko na súťažiach Formula Student po celom svete. Veľký zážitok mali deti z toho, že mohli vo formule aj priamo sedieť,“ referuje Richard. V Modre pôsobí aj jeden zo zákazníkov SOVA Digital – spoločnosť KNOTT, ktorá sa venuje výrobe prívesných vozíkov. „Priamo v ich podniku sme zabezpečili pre deti exkurziu, a mali tak možnosť prvýkrát vidieť ako prebieha reálny výrobný proces.“

V Ružomberku malí technici tiež začínali so stavebnicou Merkúr. Podľa Juraja je to ideálna pomôcka, na ktorej si deti majú možnosť precvičovať jemnú motoriku, manuálne zručnosti či technické myslenie. „U detí na prvom stupni základnej školy má najväčší význam podnietiť motorické návyky a kreativitu. Deťom ukazujem ako sa zakrúti matička na skrutku, ako si to v prstoch pridržať a ako takýto základný spoj funguje. Čo sa týka kreativity, naozaj prekvapiť vedia dievčatá, ktoré si vytvoria z drobnej stavebnice neuveriteľný svet podľa seba, alebo v montovaní tromfnú hociktorého chalana.“

Základná výbava – dobrá vôľa a vytrvalosť

Na to, aby sa mohli projekty podporujúce technické myslenie žiakov rozvíjať, a lektori sa mohli venovať aktivitám na školách koncepčnejšie, mal by mať projekt podľa Juraja ideové zastrešenie. „Mohli by sme vytvoriť koncept a dostať do rúk niečo, s čím môžem komunikovať naše aktivity aj navonok a škole, a dohodnúť s ďalšími školami realizáciu takýchto krúžkov. Mať materiály, ktoré budem môcť šíriť a osloviť aj iné firmy, v ktorých sa môže nájsť tiež osoba, ktorá sa ponúkne na takúto službu,“ hodnotí situáciu Juraj.

A čo by naši kouči poradili ďalším nadšencom, ktorí majú vôľu a chuť pomôcť deťom a priniesť do škôl aj touto formou viac techniky? „Rozhodne, pokiaľ máte chuť a motiváciu podporiť mladých ľudí v objavovaní sveta techniky, oslovte základnú školu vo vašom okolí, s veľkou pravdepodobnosťou sa stretnete s pozitívnou odozvou,“ hovorí Juraj a dodáva, že na to netreba nič špeciálne: „Ani vzdelanie, ani pedagogické predpoklady. Ten, koho táto aktivita oslovila, nech kontaktuje školu, verím, že to privítajú. Nech do toho jednoducho ide.“

Veľmi nás teší, že sa naši kolegovia s nadšením venujú deťom na technických krúžkoch. Sme na nich pyšní. Vieme, že si to vyžaduje veľké osobné nasadenie, a preto pre ich podporu hľadáme možnosti ako podať pomocnú ruku.  Veríme, že sa nám to spolu podarí.

Richard Janáč, obchodný riaditeľ

„Vnímam to ako veľmi zmysluplne strávený čas, má to zmysel pre konkrétnu komunitu detí, ktorej sa venujeme. Bude mi stačiť, ak niektoré z tých detí si povie, že ich to bavilo a vyberie si niektorú technickú školu.“

Juraj Záhradník, aplikačný inžinier

„Osobne mi to dáva veľmi príjemný pocit, že tým deťom v terajšej dobe venujem trochu svojho času, aby som ich viedol. A to nejde len o technickú zručnosť, ale celkovo – akési odovzdanie kultúry správania. Áno, niekedy sa mi už aj nechce, ale to je práve aj ten osobnostný tréning pre mňa samého.“

Pozrite sa, ako nám to ide

V Ružomberku tiež začínali so stavebnicou Merkúr. Podľa Juraja je to ideálna pomôcka, na ktorej si deti majú možnosť precvičiť jemnú motoriku, manuálne zručnosti či technické myslenie. Následne získavajú rutinu so skrutkovými spojmi, v montovaní rozličných prevodov a v konštrukcii rôznych tvarov. Výbavu rozšírili aj o obľúbené LEGO.

Aj keď má škola v Modre k dispozícii dostatok vybavenia, nemá však voľné kapacity pedagógov, ktorí by sa mohli vedeniu krúžku venovať. Na podporu nákupov pomôcok oslovujú aj iné firmy.

Na exkurziu na Strojníckej fakulte STU sa malí technici veľmi tešili. Najviac obdivovaná bola elektrická formula. Na posedenie v nej si chlapci ochotne vystáli rad.

Zábery na súťažný tím modranských technikov v robotickej súťaže First Lego League nenechávajú nikoho na pochybách, že do toho išli s plným nasadením. Svedčí o tom aj fakt, že v tomto školskom roku sa zapojili do už tretieho  ročníka súťaže. A ešte jeden moment stojí určite za povšimnutie. Vyzerá to tak, že o ženský element v technike máme do budúcnosti postarané 😊. Všetkým malým-veľkým technickým talentom, nádejným inovátorom, robotikom, technikom… srdečne blahoželáme a odkazujeme, že ich na ich ceste budeme naďalej podporovať!

Diskusia