Skip to main content

Príprava absolventov vysokých škôl v odboroch, ktoré si vyžaduje digitalizácia priemyslu je dnes globálnou výzvou. Do vzdelávacích štruktúr ju už začala aplikovať veľká časť európskych krajín. Zaujímavý vstup do online diskusie Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM – Akých absolventov vysokých škôl potrebuje digitálne transformujúci sa podnik, priniesol jej spolupracovník Peter Prónay. Predstavil švédsky model vzdelávania pre inteligentný priemysel. Z obsahu jeho prezentácie sme spracovali sumárnu informáciu.

Po vzore Nemecka začali v európskom priestore postupne vznikať tzv. odborné univerzity („fachhochschulen“ alebo „Universities of applied sciences“). Univerzity fungujú na princípe veľmi úzkej spolupráce s firmami a za podpory špeciálnej legislatívy. Zásadným momentom vzdelávacieho systému je, že študijné programy na odborných univerzitách sa flexibilne prispôsobujú aktuálnym potrebám príslušného cieľového odvetvia. Čo znamená, že po absolvovaní vysokoškolského štúdia sú absolventi (Bc., M.Sc.) kvalitne pripravení na uplatnenie v praxi podľa jej aktuálnych potrieb.

Zaujímavé riešenie ukazuje švédska cesta. Priemysel na ceste za inovatívnou a konkurencieschopnou výrobou vedie švédska národná platforma pre Industry 4.0 – PRODUCTION 2030. Platforma je financovaná priemyselnými a technologickými firmami a štátom, a vytvára podmienky pre funkčný a efektívny rámec spolupráce. Jedným z jej nosných obsahových pilierov sa stalo skvalitnenie vzdelávania v odbornostiach určených pre priemysel budúcnosti. Z iniciatívy platformy vznikol projekt národného vzdelávania so zameraním na inteligentný a prepojený priemysel na magisterskej a doktorandskej úrovni.

Švédsky model v dvoch úrovniach

Vzdelávací program je obsahovo a finančne podporený národnou platformou a priemyselnými podnikmi a technologickými firmami. V prvej fáze platforma vytvorila a zafinancovala tím expertov, ktorí spracovali „curriculum inžinierskeho štúdia“ (M.Sc.) pre Industry 4.0. Curriculum bolo vypracované v 12 moduloch, a od roku 2018 ho v študijnom odbore INGENJÖR 4.0 ponúka 13 švédskych univerzít. Vzdelávacie moduly pokrývajú teoretické aj praktické vedomosti, je nastavený na rozvoj a podporu talentov a výskumnú činnosť.

12 vzdelávacích modulov:

 • smart produkty a priemyselné IoT
 • cyber-fyzické systémy a dig. dvojčatá
 • konektivita/5G/cloud
 • autonómne roboty
 • aditívna výroba
 • spolupráca človek/robot
 • big data/machine learning/senzory
 • manažment digitalizácie výroby
 • virtualizácia/AR/VR/rozhrania
 • štandardy a interoperabilita
 • cyber security
 • globálna výroba/digitalizované reťazce/horizontálna integrácia

Kombinované vzdelávanie – v učebniach i na webe

Vzdelávacie moduly odboru INGENJÖR 4.0 sú vedené „metodikou zmiešaného učenia“, ktorá ponúka kombináciu online vzdelávania, aktivít v špecializovaných učebniach, laboratóriách alebo priamo v praxi. 12 vzdelávacích modulov predstavuje „vedomostné oblasti“, a každý modul vyvíja a implementuje „hostiteľská“ vysoká škola alebo univerzita v spolupráci s jedným alebo niekoľkými priemyselnými partnermi. Moduly sú koncipované tak, aby boli použiteľné aj pre celoživotné vzdelávanie. Pre podporu štúdia bolo zriadených aj niekoľko testbedov.

Na inžinierske štúdium nadväzuje národný program postgraduálneho štúdia na Graduate School Production 2030. Program štúdia ponúka nielen doktorandom, ale aj zamestnancom v priemysle a akademickej sfére, odborné kurzy, vzdelávacie a výskumné programy na švédskych univerzitách a vysokých školách. Študenti programu sú vzdelávaní v disciplínach, ktoré boli identifikované ako kľúčové pre rozvoj a udržanie konkurencieschopnosti švédskeho priemyslu. Aktuálne sa programu zúčastňuje 200 doktorandov, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na 19 univerzitách.

Diskusia