Príklady zlomových riešení

  • Big Data. Africká zlatá baňa našla spôsob, ako zachytiť podstatne viac dát zo senzorov. Nové dáta ukázali niektoré netušené kolísanie hladiny kyslíka počas lúhovania, čo je kľúčový proces. Odstránenie tohto kolísania prinieslo zvýšenie výnosov o 3,7 percenta, v hodnote až $ 20 miliónov ročne.
  • Pokročilá analytika. Hlbšie analýzy môžu výrazne zlepšiť vývoj produktu. Jedna automobilka využíva dáta zo svojho on-line konfigurátora, a konfrontuje ich s reálne predávanými konfiguráciami vozidiel. Zisťuje tak kombinácie, za ktoré sú zákazníci ochotní platiť. Pomocou týchto vedomostí znížila kombinácie jedného modelu na iba 13 000 variant, čo je o tri rády menej ako jeho konkurent, ktorý ponúka 27 000 000 variant. Výrazne tým klesol čas potrebný na vývoj a výrobné náklady.
  • Rozhranie človek-stroj. Logistická spoločnosť Knapp AG zaviedla technológie využívajúce rozšírenú realitu. Obsluha nosí na hlave súpravu, ktorá predstavuje dôležité informácie na priehľadnom displeji, pomáha jej to rýchlejšie a presnejšie lokalizovať položky. Obidve ruky má voľné, môže tak pracovať s ťažšími komponentmi, bezpečne s krehkými predmetmi. Integrovaná kamera zachytí množstvo sériových a identifikačných čísel pri práci v reálnom sklade. Okrem množstva ďalších výhod klesla chybovosť o 40 percent.
  • Prevod z digitálneho do fyzického. Local Motors stavia autá takmer výhradne cez 3-D tlač, pričom realizuje konštrukciu cez tzv. crowdsourcing (verejnosti zadaná úloha, platí sa za výsledok) z online komunity. Je možné vybudovať nový model od nuly do jedného roka, čo je oveľa menej, ako je u automobiliek priemer v súčasnosti cca 3 roky. Nevyrábajú formy, neinvestujú do výrobných zariadení, všetko robia pomocou 3-D tlače a rapid prototyping, aby sa minimalizoval ich čas príchodu na trh.

Možnosti uplatnenia Industry 4.0

V prvom rade môžu firmy získať viac informácií a lepšie ich využívať. Naftárska prieskumná spoločnosť zhromaždí viac ako 30 000 setov dát z každej zo svojich vrtných súprav, napriek tomu 99 percent z týchto údajov sa strácalo v dôsledku problémov s prenosom dát, ukladaním a ich usporiadaním. Maličký pramienok dát sa predsa zachytával, a bol veľmi užitočný pre manažérov. Ale dá sa urobiť oveľa viac. Manažéri nám uviedli, že odstránením neefektívnosti pri práci s týmito údajmi, by sa mala zvýšiť produktivita o 25 percent.

S možnosťami využitia výrobných údajov sa vynára množstvo otázok. Manažéri sa oprávnene pýtajú na to, ako začať. Ktoré údaje by boli veľmi prospešné? Ktoré výmenné dátové úniky spôsobujú najväčšiu bolesť? Ktoré technológie by priniesli najväčšiu návratnosť investícií pre spoločnosti, vzhľadom na ich jedinečnosť?

Zdrojom plytvania vo firmách, o ktorého riešenie je určite u výrobcov záujem, je efektivita procesu. Priemysel 4.0 ponúka nové nástroje pre inteligentné riadenie výrobných procesov, logistiku, riadenie spotreby energie, ukladanie viac informácií v produktoch a paletách (takzvané inteligentné miesta), a optimalizačné prínosy v reálnom čase. Švajčiarsky gigant ABB použil optimalizáciu v austrálskej cementárenskej peci. Počítačový systém pracuje na princípe riadenia ako „ideálny“ prevádzkovateľ, optimalizuje proces pomocou merania a úpravy materiálu prichádzajúceho do pece v reálnom čase, v kombinácii s riadením prietoku paliva a polohou vetracej klapky. Spoločnosť zistila, že novými nástrojmi zvýšila produktivitu pece až o 5 percent.

Industry 4.0 by mali vziať do úvahy predovšetkým firemní stratégovia, pretože je potrebné uvažovať o ďalšom smerovaní, o inom spôsobe ako zachytiť potenciál. Tradičný obchodný model sa mení, a objavujú sa úplne nové podnikateľské modely. Zodpovední musia rýchlo rozpoznať príležitosť, a reagovať na nové konkurenčné výzvy. 84 percent výrobných dodávateľov očakáva nových konkurentov na trhu.

Príklady nových podnikateľských modelov:

  • „Platformy“, v ktorých produkty, služby a informácie sa môžu vymieňať prostredníctvom preddefinovaných tokov. Myslí sa tým, že open-source softvér sa aplikuje do výrobného kontextu. Napríklad spoločnosť môže poskytnúť technológiu pre pripojenie viacerých účastníkov, a koordinovať ich spoluprácu. Napríklad SLM Solutions, výrobca 3-D tlačiarní a spoločnosť Atos, poskytujúca IT služby, nedávno rozbehli pilotný projekt s cieľom vytvoriť takýto trh. Zákazníci môžu zasielať svoje objednávky na virtuálnu kanceláriu bežiacu na platforme prevádzkovanej spoločnosťou Atos. Objednávky sú potom pridelené do decentralizovanej siete SLM vo výrobných závodoch, a následne vyrábané a dodávané k zákazníkovi.
  • Plať-za-použitie – napríklad výrobné stroje sa nenakupujú, ale sa najímajú ako služba, a tým sa investičné výdavky menia na prevádzkové náklady výrobcov. Rolls-Royce zaviedol tento prístup vo svojej činnosti s prúdovými motormi, nepredáva ich, ale prenajíma; ostatní výrobcovia ho nasledovali. V softvérovej oblasti sa tento predaj stáva pomaly štandardom.
  • Plať za výsledok. Michelin vybavuje kamióny svojimi pneumatikami a riadiacimi jednotkami tlaku v pneumatikách. Riadiaca jednotka získava cez senzory z pneumatík stav o ich zaťažení a kvalite vozovky, riadi v nich tlak, a tým šetrí spotrebu paliva. Prevádzkovateľ kamiónov neplatí za pneumatiky, ale platí Michelinu časť z úspor za palivo.
  • Firmy predávajú svoje duševné vlastníctvo. Dnes mnoho výrobných spoločností má hlboké odborné znalosti v oblasti svojich produktov a procesov, ale nemajú dostatočné odborné znalosti generovať hodnoty zo svojich dát. SAP ponúka poradenské služby postavené na jeho softvére. Qualcomm dosahuje viac ako polovicu svojich ziskov automaticky z duševného vlastníctva. Výrobcovia by mali ponúkať poradenské činnosti, ktorými by dokázali speňažiť hodnotu svojich odborných znalostí.
  • Firmy, ktoré speňažujú dáta. Scio, v projekte Kickstarter, je nízko nákladový, vreckový spektrometer, ktorý využíva infračervenú technológiu na posúdenie zloženia materiálov. Očakávaná cena je $ 250, zatiaľ čo tradičné prístroje stoja viac o $ 10 000. Pri každom použití Scio pošle dáta do centrálnej databázy naskenovaných materiálov, napomáha tomu, aby bol stroj presnejší. Scio dnes ešte nie je pripravený pre priemyselné využitie. Ale priemyselné vzory sú na ceste.
  • Kaggle, je distribuovaná sieť asi 270 tisíc dátových vedcov. Mnoho organizácií nemá prístup k pokročilému analytickému systému, ktorý poskytuje možnosť predikcie zo svojich dát. Kaggle ponúka spoločnostiam nákladovo efektívny spôsob, ako využiť tento „znalostný prebytok“ od najlepších svetových dátových vedcov. Pomohli už viac ako 20-tim spoločnostiam z Fortune 500 riešiť najnáročnejšie problémy s ich dátami.