Základné prvky Industry 4.0

Industry 4.0 je postavené na dvoch hlavných pilieroch:

  • digitalizácii – výrobkov, procesov, zariadení, služieb…
  • aplikácii exponenciálnych technológií

Digitalizácia smeruje k Smart Factory

Svet Industry 4.0 je postavený na tom, že ľudia, stroje, zariadenia, logistické systémy a produkty dokážu navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. Všetko speje k totálnemu zosieťovaniu. Dôvodom je využitie obrovského množstva doteraz nezachytiteľných informácií na podstatne rýchlejšie a správnejšie rozhodovanie. Tesné prepojenie produktov, zariadení, ľudí zvyšuje efektívnosť výrobných strojov a zariadení, znižuje náklady a šetrí zdroje. Inteligentné sledovanie a transparentné procesy poskytujú spoločnostiam neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo reagovať na zmeny na trhoch.

Podniky smerujú k tzv. Inteligentnej (Smart) továrni.

Smart-Factory-inustry4-internet-veci-iot-principy-stvrtej-priemyselnej-revolucie-fabrika-CPS-

Inteligentná továreň je postavená na technológiách:

Inteligentná továreň pracuje v Inteligentnom prostredí (Smart Grids, Smart Mobility, Smart Logistics, Smart Buildings…)

Výsledkom Inteligentného podniku je inteligentný výrobok, ktorý nie je predražený, a zodpovedá individuálnym potrebám zákazníka. Pre výrobcu je pritom profitabilný.

Základné rysy Industry 4.0

  1. Vertikálne prepojenie inteligentných výrobných systémov, ako sú inteligentné továrne a inteligentné výrobky, a prepojenie napríklad inteligentnej logistiky, výroby a marketingu a inteligentných služieb so silnou orientáciou na potreby, individuálne a konkrétne možnosti zákazníka
  2. Horizontálna integrácia prostredníctvom novej generácie globálnych sietí vytvárajúcich pridanú hodnotu, vrátane integrácie obchodných partnerov a zákazníkov, nové modely podnikania, a spolupráca naprieč krajinami a kontinentmi
  3. Aplikácia techniky v priebehu celého hodnotového reťazca, a to nielen vo výrobnom procese, ale aj u hotového výrobku – to znamená, že v celom životnom cykle výrobku
  4. Zrýchlenie cez exponenciálne technológie, ktoré, aj keď nemusia byť skutočne nové, z hľadiska ich histórie vývoja, ale až teraz sa stanú schopné masového uplatnenia na trhu, pretože ich cena rapídne klesne (napr. rôzne senzory), a ich výkon rastie masívne

Horizontalne-a-vertikalne-prepojenie-informacii-industry4-internet-of-things-iot-data

Fokus Industry 4.0

Industry 4.0 sa zameriava na tri oblasti:

  • výrobok s vlastnosťami Internet vecí
  • organizácia podniku v zmysle Industry 4.0
  • nové biznis modely firiem – väčšinou sa zameriavajú na služby

Väčšinou je to kombináciou dvoch alebo dokonca aj troch oblastí.

Svetové ekonomické fórum v roku 2015 odhadlo, že v budúcnosti bude vývoj Industry 4.0 pravdepodobne rozdelený na štyri odlišné fázy

fazy-vyvoja-Industry4-graf

Etapy 1 a 2 predstavujú aktuálne príležitosti, ktoré sa dokážu rýchlo zaviesť do užívania. Začínajú so zameraním na prevádzkovú efektivitu. Takéto aktivity sa už vo firmách dejú, a budú sa v najbližších rokoch zrýchľovať.
Fázy 3 a 4 zahŕňajú dlhodobé štrukturálne zmeny, začínajú po zvládnutí prvých dvoch fáz.
Výsledková ekonomika bude postavená na schopnosti automatizovanej kvantifikácie výsledkov.

Vo veľkej miere sa posunieme od predaja produktov alebo služieb na predaj merateľných výsledkov, čo zmení konkurenčné postavenie a štruktúru priemyslu. Dosahovanie výsledkov bude vyžadovať od spoločností vytvoriť nové partnerské ekosystémy, zamerané na potreby zákazníkov skôr ako na jednotlivé výrobky alebo služby. Kvôli rastúcemu významu dát, softvéru a platforiem, budú musieť súčasní hráči rozšíriť svoje schopnosti a ekosystémy, aby dokázali konkurovať v tomto novom prostredí.

Ako sa Industry 4.0 stáva viac zakorenené v každom priemysle, bude to v konečnom dôsledku viesť k ťahovej ekonomike, postavenej na  prieskume dopytu v reálnom čase, a vysoko automatizovanej a  flexibilnej výrobe a naplno prepojenej. Tento vývoj bude volať po všadeprítomnom využití automatizácie, robotizácie a inteligentných strojoch ako doplnku ľudskej práce. V dôsledku toho sa podstata zapojenia pracovnej sily dramaticky zmení, spolu s novými formami zručností bude musieť uspieť v oveľa viac automatizovanej ekonomike.