Skip to main content

Spoločnosť Recorded Future už viac ako desaťročie zhromažďuje údaje o globálnych bezpečnostných hrozbách v priestore internetu. Pri ich spracovaní prepája strojové učenie s ľudskými odbornými znalosťami s cieľom poskytnúť bezpečnostným analytikom podnikov a organizácií použiteľné poznatky. Vytvára tak digitálne dvojča sveta internetu. Poskytuje v správnom čase tie správne informácie, aby sa organizácie, či krajiny dokázali úspešne vyhnúť bezpečnostným hrozbám.

Sledovanie hrozieb z celého sveta

Recorded Future zachytáva informácie zhromaždené z internetu, temného webu a technických zdrojov, a sprístupňuje ich na analýzu prostredníctvom svojho Intelligence Cloudu. Temporal Analytics Engine poskytuje nástroje na predikciu a analýzu hrozieb, ktoré pomáhajú analytikom predpovedať budúce udalosti skenovaním zdrojov na internete a extrahovaním, meraním a vizualizáciou informácií. Tie odhalia a popíšu siete a rizikové prepojenia a vzorce v minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

Softvér analyzuje zdroje a identifikuje „neviditeľné vzťahy“, aby našiel prepojenia, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziká, identifikuje entity a udalosti, ktoré s nimi súvisia. Zhromažďuje údaje o útočníkoch, ich infraštruktúre a organizáciách, na ktoré sa zameriavajú z textových zdrojov, obrázkov a technických zdrojov, a využíva prepojenie bežného jazyka a strojového učenia na mapovanie a analýzu asociácií medzi miliardami údajov, ktoré sú dynamicky prepojené a analyzované v reálnom čase.

Zhromažďovaním, štruktúrovaním a analýzou údajov spoločnosť vytvorila spravodajský graf svetových hrozieb – Intelligence Graph, ktorý je jedinečným nástrojom umožňujúcim premieňať veľké sumy údajov na použiteľné poznatky, a poskytovať tie najkomplexnejšie, najpresnejšie a najaktuálnejšie dostupné informácie.

Intelligence Graph

Tak ako mnohé priemyselné spoločnosti vytvárajú „digitálne dvojičky“ svojich produktov, Recorded Future buduje digitálne dvojča „sveta internetu“. Táto platforma reprezentuje všetky subjekty a udalosti, o ktorých sa na internete hovorí. Osobitnú pozornosť venuje spravodajstvu o hrozbách. Kľúčovou metódou opisu zložitých vzťahov umožňuje algoritmická analýza a teória grafov.

Umelá inteligencia tak identifikuje a predpovedá problém alebo riziko, a tým minimalizuje alebo zmierňuje jeho vplyv. Umožňuje rýchlejšie rozhodovanie, v širšom kontexte a väčšom rozsahu, aby napríklad podniky mohli riešiť rastúce množstvo bezpečnostných udalostí, s ktorými sa stretávajú každý deň.

O pravdepodobných najväčších rizikách pre konkrétne podnikanie a sektor pravidelne informuje. Je dôležité, aby organizácie a podniky vedeli ako skutočne vyzerá „krajina hrozieb“. Recorded Future v súčasnosti zamestnáva viac ako 430 ľudí po celom svete. V roku 2020 spoločnosť oznámila založenie The Record by Recorded Future, spravodajského kanála zameraného na kybernetickú bezpečnosť.

Zdroj: www.recordedfuture.com

Diskusia