Skip to main content

Spoločnosti dáta zhromažďujú, analyzujú a vykazujú už desaťročia, rozhovory o kultúre založenej na dátach majú však len pár rokov. Čo je hybnou silou tohto trendu? Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti International Data Corporation (IDC) v súčasnosti 83% vedúcich pracovníkov sa chce do budúcna riadiť dátami ako spôsobom, ako si udržať konkurenčnú výhodu. 

 

Čo je dátová kultúra?

Často sa hovorí, že firemná kultúra je to, čo robia zamestnanci, keď sa na nich nikto nepozerá. Kultúra všeobecne je súbor spoločných hodnôt a správania, ktoré ovplyvňuje všetkých členov tímu. A rovnako aj dátová kultúra je kolektívnym správaním ľudí, ktorí používajú dáta na svoje rozhodovanie. Aj keď dáta často samy osebe nedávajú význam, podstata dátovej kultúry je v zisťovaní výpovedného potenciálu a skutočného účelu dát.

V priebehu posledných dvoch desaťročí viedla digitalizácia k explózii dát. Informácie o zákazníkoch, zamestnancoch, či konkurentoch, sú dnes už ľahko dostupné. Prieskum IDC zistil, že vzhľadom na príležitosť premeniť tieto informácie na konkurenčnú výhodu, firmy už nie sú o dátach len informované, ale usilujú sa dáta analyzovať, vyhodnocovať a spájať do významových celkov.

 

Je ťažké vybudovať dátovú kultúru?

Hovorí sa, že kultúra podniku dokáže zjesť podnikovú stratégiu na raňajky. Áno, zaviesť zmenu firemnej kultúry nie je jednoduché. Aj preto, že dáta sú často vnímané ako niečo výsostne technické. Najväčšou výzvou v tejto súvislosti je posunúť pohľady na dáta a dátovú analytiku z technologického nástroja na integrálny obchodný komponent.

Začnite malými, bezpečnými krokmi, ľahkými  výhrami, a zvyšujte dynamiku v priebehu času. Začať je potrebné tým, že zistíte, ako dáta podporia vaše stratégie. IDC zistil, že 46,2% firiem, ktoré pre svoj rozvoj využívajú dáta, pocítilo zlepšenie vo finančných, zákazníckych a zamestnaneckých metrikách. Dátová kultúra môže byť kľúčovým faktorom úspechu v podnikaní, ale ako ju vo firme rozbehnúť, kultivovať? Pre každú spoločnosť, ktorá vytvára kultúru rozhodovania založenú na dátach, existujú štyri kľúčové výzvy.

 

1 Začať od najvyššieho vedenia

Ak sa vedúci pracovníci spoločnosti riadia pri rozhodovaní dátovými analýzami, používajú ich na kladenie otázok, aktívne využívajú dáta vo svojej vlastnej práci, využívanie dát sa ľahko rozšíri v celej spoločnosti. Jedným z pozitívnych návodov je napríklad zakomponovanie CDO (Chief Data Officer) do najvyšších riadiacich štruktúr podniku. Ak teda chcete dosiahnuť zmenu, začnite meniť svoj prístup k dátam od najvyšších miest vo firme.

2 Šampióni dát podporia spoluprácu

Vedenie založí požiar a agenti zmeny nosia fakle po celej firme. Identifikujte ľudí na jednotlivých oddeleniach, a urobte z nich šampiónov dát. Títo šampióni evanjelizujú používanie dát medzi svojimi skupinami, a predvádzajú osvedčené postupy. Často sa menia na interpretov dát, a pomáhajú budovať mosty medzi tímami. Podporte ich evanjelizačné úsilie, a vytvorte priaznivé prostredie na udržanie zmeny.

3 Dáta sú dôveryhodné, ľahko dostupné a voľne zdieľateľné

Aby ľudia mohli používať dáta na rozhodovanie, musia im najskôr dôverovať. Okrem toho, dáta by mali byť  ľahko dostupné pre každého zamestnanca vo firme. Niektoré teórie hovoria, že dáta musia byť zdieľané nielen interne, ale aj externe. Podľa prieskumu spoločnosti Gartner, externé zdieľanie dát prináša firmám trikrát viac merateľných ekonomických výhod. Dôveryhodnosť a demokratizácia dát je impulzom k rozhodnutiam založeným na dátach.

4 Dátová gramotnosť – kľúčová zručnosť

Spoločnosti založené na dátach vnímajú schopnosť porozumieť im a pracovať s nimi ako zásadné schopnosti každého zamestnanca. Dátová gramotnosť nie je doménou len dátových analytikov. Ľudia v obchodných a technologických tímoch si môžu dáta voľne vymieňať. Firmy začínajú vyhodnocovať dátovú gramotnosť už pri procese prijímania zamestnancov, hodnotením dátových schopností, a hovorí sa o nej už aj v súvislosti s kontrolou výkonnosti.

Zdroj: www.forbes.com

Diskusia