Skip to main content

SOVA Digital

SOVA Digital a.s.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
www.sova.sk

tel.: 00421 2 4333 0643, mobil: 0911 733 655
email: info@industry4.sk
www.industry4.sk

Máte akúkoľvek otázku, pripomienku či želanie, akej problematike by sme sa mali najbližšie v magazíne venovať? Pošlite nám správu.