Skip to main content

Pittsburghská spoločnosť Wabtec oznámila pozitívne výsledky svojho pilotného testovacieho projektu prvej batériovej elektrickej lokomotívy na svete. Trojmesačné pilotné testovanie inteligentnej lokomotívy FLXdrive prinieslo viac ako 11-percentné priemerné zníženie spotreby paliva a emisií skleníkových plynov. Čo v prepočte predstavuje zníženie emisií CO2 o približne 69 ton.

FLXdrive je prvou 100-percentnou batériovou lokomotívou na svete a jedným z kľúčových krokov v úsilí o dekarbonizáciu odvetvia nákladnej železničnej dopravy. Železničný priemysel zdynamizoval technologický pokrok cestou vývoja flotíl lokomotív s alternatívnymi zelenými zdrojmi energie, ako sú batérie, prípadne vodíkové palivové články. Potenciál týchto technológií je obrovský. Pre každú lokomotívu s naftovým pohonom prerobenú na alternatívne zdroje energie možno vylúčiť až 3 000 ton CO2 ročne.

Lokomotíva v FLXdrive bol testovaná v trojmesačnom pilotnom testovacom projekte v spoločnosti BNSF Railway. Testovalo sa na viac ako 13 320 kilometroch kopcovitého horského terénu v údolí San Joaquin v Kalifornii. Región je klasifikovaný ako oblasť s najhoršou kvalitou ovzdušia podľa amerických národných noriem.

Batériový rušeň je dobíjaný na koľajisku počas jazdy rekuperačným brzdením. FLXdrive riadi distribúciu energie vlaku prostredníctvom svojho systému Trip Optimizer, inteligentného systému tempomatu naprogramovaného pomocou umelej inteligencie tak, aby reagoval na každú zákrutu a sklon trate energeticky najefektívnejším spôsobom.

Cieľom spoločnosti Wabtec je vývoj novej generácie lokomotív s nulovými emisiami. Spoločnosť má jasnú víziu pre poháňanie nových aj existujúcich lokomotív – batériami, vodíkovými spaľovacími motormi a vodíkovými palivovými článkami. Súčasťou vízie spoločnosti Wabtec je, aby železničný priemysel zohrával kľúčovú úlohu pri budovaní čistého energetického hospodárstva a znižoval globálne emisie uhlíka až o 300 ton ročne.

Zdroj: www.industryweek.com

Zdroj obrázkov: wabtec.com

Diskusia