Skip to main content

Zatiaľ čo sa Európska únia chystá vyrábať palivo zo vzduchu, v Japonsku si pre výrobu nefosílnych palív vybrali plastový odpad. Konzorcium firiem pod vedením Toyoty, producenta priemyselných plynov Iwatani a konštrukčnej spoločnosť JGC Holdings sa spojili, aby vyvinuli a začali vyrábať čistý vodík z domáceho a priemyselného plastového odpadu.

Výroba vodíka z odpadu je pomerne nový, ale postupne rastúci sektor, ktorý bol doteraz doménou startupov, akými sú napríklad kalifornské Ways2H, či SGH2. Aktuálne sa teší pomerne veľkej popularite, a to predovšetkým v oblastiach, ktoré nedisponujú dostatočnými zdrojmi. Patrí medzi ne aj Japonsko, ktoré nemá veľa voľnej pôdy na výstavbu zelených elektrární ani dostatočné zásoby fosílnych palív. Alternatívne vodíkové palivo vyrobené z použitých plastov tak predstavuje vhodné východisko.

Japonsko vyprodukuje ročne až 9,4 milióna ton plastového odpadu (čo predstavuje až 37 kg na osobu) a iba časť z neho sa vyváža alebo skládkuje. Drvivá väčšina (približne 80 %) skončí v spaľovniach, kde sa podieľa na emisiách 13 miliónov ton CO₂ ročne.

Japonské korporácie plánujú zozbieraný plast rozdrviť na prášok, a následne ho spaľovať rôznymi teplotami v peciach na výrobu syntetického plynu s obsahom oxidu uhoľnatého a vodíka. Do plynu sa následne pridá vodná para, aby sa zvýšila koncentrácia vodíka, ktorý sa odstráni absorbérom. Takto vyrobený vodík dosahuje vysokú čistotu, a je možné nasadiť ho aj v elektroautomobiloch s vodíkovými článkami.

Partneri aktuálne hľadajú miesto pre pilotný projekt. Podľa zdrojov JGC Hldings bude mať na starosti dizajn závodu, Iwatani bude zodpovedný za prepravu vodíka, zatiaľ čo Toyota Tsusho spolupracuje na pilotnom projekte. Toyota Tsusho je obchodnou odnožou spoločnosti Toyota, ktorá vyrába automobil Mirai s vodíkovými palivovými článkami, a preto sa niet čomu diviť, že je pre ňu tento spôsob výroby paliva zaujímavý.

Do roku 2050 Japonsko plánuje vyrábať 10 % svojej elektriny z vodíka a čpavku. Po cestách by podľa plánov malo do roku 2030 jazdiť až 800 000 áut na palivové články, a využitie by palivové články mali  tiež nájsť až v piatich miliónoch domácností.

Diskusia