Skip to main content

Inovačné procesy v automobilovom priemysle, ktorý v priereze svojej histórie priniesol prevratné zmeny pre život, kontinuálne pokračujú.  Zmena preferencií spotrebiteľov, potreba obmedzenia emisií, prenikanie nových technológií do priemyslu i do samotného automobilu, prinášajú nové zmeny, na ktoré musia automobilky reagovať v reálnom čase, a súčasne inovovať svoje obchodné modely a zaistiť bezproblémovú spoluprácu s partnermi v rámci ekosystému.

Inovácia montážnej linky spoločnosti Ford začiatkom 20. rokov minulého storočia zmenila svet.
A dodávateľský reťazec automobilových spoločností opäť mení naše životy a ekonomiky. Prinášame vám štyri strategické trendy, na ktoré musia výrobcovia automobilov reagovať, aby udržali svoju konkurencieschopnosť v podmienkach meniaceho sa trhu, a ak chcú udržať svoje spoločnosti na pozíciách lídrov v oblasti inovácií aj do ďalších období.

1. Zameranie na zákazníka

Pohľad zákazníkov na mobilitu sa dnes  radikálne mení. Má to vplyv nielen na proces predaja automobilov, ale ovplyvňuje to aj dizajn, výrobu a predaj. Mobilita ako služba, napríklad v podobe „predplatného automobilov“ na trhu s novými vozidlami zaznamenáva prudký nárast. Automobilky sa musia naučiť ako zareagovať na nové obchodné modely, a naďalej napĺňať očakávania zákazníkov a svoje predajné ciele.

Znamená to, že ešte väčšiu pozornosť musia venovať marketingu svojich služieb, napríklad poskytovať zákazníkom rôzne spôsoby a možnosti nákupu, leasingu a mobility. Kľúčový podiel na rozvoji služieb budú mať dáta získané od zákazníkov, tie im umožnia inovovať a personalizovať v reálnom čase.

Môžem si predplatiť automobil? Áno, už čoskoro

Možno vás to prekvapí, ale trh čaká v nasledujúcom desaťročí obrovský nárast služby predplatného automobilov. Spoločnosť Cadillac je jedným z prvých výrobcov automobilov, ktorý tento model služieb začal testovať. Book by Cadillac, ako službu volajú, umožňuje zákazníkom mesačne si službu využívania vozidla predplatiť. Vďaka tomu majú prístup k rade modelov, ktoré je možné v priebehu roka meniť. Služba je v súčasnosti zameraná na vodičov automobilov vyššej triedy a obmedzuje sa na metropolitnú oblasť New York, ale ak bude úspešná, očakáva sa jej rozšírenie do ďalších oblastí. Existujú tiež plány na zavedenie tohto riešenia aj do Európy.

2. Pripojené autá

Zrýchlenie tempa inovácií a kontinuálne prispôsobovanie sa požiadavkám zákazníkov a trhu je postavené na zvýšenej konektivite vozidla. A to znamená nielen príjemnejšiu prepravu a viac zábavy pre zákazníka, ale aj  prístup v reálnom čase k väčším súborom údajov ako kedykoľvek predtým pre výrobcov automobilov.

Údaje výrobcovia následne využijú na to, aby novšie modely vedeli dostať na trh o 10 – 15% rýchlejšie, čím ušetria 10 – 15% nákladov na výskum a vývoj (keďže identifikácia oblastí, ktoré sa majú aktualizovať, je oveľa jasnejšia pri väčších súboroch údajov), na poskytovanie lepších služieb priamo v automobile a v neposlednom rade na zvýšenie svojich príjmov až o 25%.

3. Digitálny dodávateľský reťazec a inteligentné továrne

Aby však bolo možné udržať krok so všetkými výzvami a nárokmi, ktoré sa nepretržite objavujú, je nevyhnutné vystavať agilné digitálne dodávateľské reťazce. Musia využívať inteligentné technológie na zabezpečenie rýchlych tokov, len tak povedú k produktivite, flexibilite a novým rozmerom v zákazníckom servise.

Preto je potrebné ešte podrobnejšie a dôslednejšie plánovať výrobu, ako aj prechod na modulárnejšie diely a dizajn vozidla. Ak sa to podarí, je reálne, že automobilky môžu znížiť výrobné náklady o 10% so 4% zvýšením toku priepustnosti reťazca a zaznamenajú o 11% rýchlejšiu dobu odozvy na požiadavky zákazníkov.

4. Udržateľná mobilita

Automobilový priemysel musí prejsť na udržateľnejší obchodný model, a to si bude vyžadovať zmenu paradigmy v priemysle. Aj autá na elektrický pohon potrebujú zelenú elektrinu. Automobilky musia prostredníctvom minimalizácie uhlíkovej stopy do budúcich období premýšľať o tom, ako sa stať súčasťou obehového hospodárstva a minimalizovať plytvanie. A tiež, ako tieto inovácie premeniť na svoje nové príjmy.

Zmeny nie sú jednoduché a vyžadujú si nové investície do nástrojov a technológií, ktoré umožnia výrobcom automobilov zmeniť svoje postupy. V nasledujúcich dvoch desaťročiach prinesú úplnú transformáciu automobilového sveta.

Diskusia