Skip to main content
Industry 4.0

Meniaci sa svet výroby volá po digitalizácii

Autor: 17. mája 201816 októbra, 2018Žiaden komentár

Výrobné haly priemyselných podnikov na Slovensku sú plné modernej, výkonnej ale i drahej výrobnej techniky. Firmy veľmi intenzívne hľadajú spôsoby, aby ju čo najlepšie využili. Optimalizujú, inovujú, aby zvyšovali svoju produktivitu a znižovali náklady. Najväčšou prekážkou pritom sú nepresné alebo dokonca chýbajúce informácie o priebehu výrobných procesov, o trvaní operácií, o prítomnosti materiálu na pracoviskách, o časoch pretypovávania pracovísk.

ERP (podnikový informačný systém) končí v kancelárii výroby

Súčasnú výrobu charakterizuje stále mnoho prekonaných nástrojov riadenia, ktoré sú prekážkou jej ďalšieho rozvoja. Výrobné procesy sú stále zaznamenávané na papieroch – materiálových lístkoch, pracovných príkazoch, či výkazoch práce. Všetko je „čierne na bielom“. A takto to funguje vo väčšej časti slovenských výrob. V mnohých závodoch sa využívajú prepisy z papierových lístkov do systému ERP, ten však práve výrobné procesy nedokáže pokryť dostatočne. Keď sa pred dvomi desaťročiami ERP začali v podnikoch rozbiehať, očakávalo sa, že prepoja výrobu so všetkými ostatnými podnikovými systémami, a vytvoria jeden kompaktný celok. Očakávania sa naplnili v mnohých častiach podnikov, avšak riadiť výrobu sa podarilo len málokde. Problémom je zber dát z výroby. A tak ERP systémy skončili v kancelárii výroby. Tam sa zbierajú a prepisujú papierové lístky a nahadzujú sa do systému.

Digitalizacia-industry4-pokrytie-vyrobneho-podniku-ERP-systemami

Pokrytie výrobného podniku ERP systémami

Excel je stále najpoužívanejším nástrojom riadenia

Tento spôsob zberu dát spôsobuje, že výkazy a realita sú väčšinou veľmi rozdielne. Situáciu zlepšilo snímanie čiarových kódov priamo vo výrobe, avšak opäť sa to deje len z papierových dokumentov. Tieto formy sú stále neprehľadné, nejasné, generujúce nepresnosti až do takej miery, že sa im vo firmách neverí. To je jedným z nosných dôvodov, prečo sa vo väčšine firiem stal excel základným nástrojom riadenia a vykazovania mnohých firemných procesov. Excel začal svoju expanziu ešte v 90-tych rokoch. Prešlo takmer 30 rokov a excel je najpoužívanejším informačným, riadiacim a plánovacím systémom vo firmách. Či ste malý, stredný, nadnárodný. Je užívateľsky jednoduchý, každý mu rozumie, dá sa v ňom rýchlo orientovať a pracuje. Excel je však tabuľkový kalkulátor a nie je určený na riadenie procesov. Efektívnosť zostáva odvrátenou stranou mince, slúži na „kvázi“ riadenie a vyhodnocovanie parciálnych častí procesov, a bráni plynulému prepojeniu procesov a toku dát.

Prenasledujeme dáta po podniku

Plánovanie výroby excelom dopĺňajú dispečingy, dlhé a neefektívne výrobné porady, či neprehľadné informačné tabule o stave výroby. Neúnosne veľa času míňame prenasledovaním údajov po fabrike, veľakrát bez uspokojivého výsledku, s chybami a skresleniami. Dennodenne sa tak presviedčame, že človek s papierom v ruke je vo výrobe jedným z častých a súčasne najnestabilnejších prvkov. Ako z toho von? Ako sa s uvedenými problémami dokáže vysporiadať masová výroba? Riešením spomenutých problémov je digitalizácia procesov. Je potrebné začať hľadať cesty a riešenia ako elektronicky sledovať udalosti priamo z výroby, z fyzických procesov, a tak získať informácie, ktorým je možné oveľa viac veriť. Nikto ich nemusí evidovať, ani prepisovať, a na ich základe sa dá neporovnateľne lepšie riadiť firma a dosahovať ďalšie zefektívnenia a optimalizácie.

 

industry4-Danfoss-power-Solutions-Norbert-Jakubík-digitalizacia-automatizacia-vyrobyDanfoss Power Solutions, Norbert Jakubík: „Digitalizácia nám zaručí monitorovanie stavu jednotlivých výrobkov v procese.“ 

Pri univerzálnych linkách, kde sú rôzne typy výrobkov, je potrebné pozrieť sa na to, čo je úzke miesto a to sa snažiť zoptimalizovať. U nás je rozsah výroby obrovsky rozdielny. Máme ostrovný systém z hľadiska usporiadania materiálového toku. Tie naše „diery“ chceme zaplátať tak, aby sme mali  nám zaručí monitorovanie stavu jednotlivých výrobkov v procese.“ o stave jednotlivých výrobkoch v procese. Pri vysokoopakovateľných výrobkoch je veľmi dôležitá aj ergonómia. My sme sa práve pustili cestou robotizácie ťažkých dielov, čiže chceme nahradiť ľudí z dôvodu ergonómie a ešte zlepšiť kvalitu produkcie.

 

Industry4-Embraco-Slovakia-Milan-Cuj-digitalizacia-automatizacia-vyroby

Embraco Slovakia, Milan Čuj: „Pretypovanie výroby robíme cez digitalizáciu efektívnejšie.“

Zaviedli sme taký zber dát, že stroj vie rozlišovať 6 rôznych statusov, tieto sa zapisujú na server. Zaznamenáva sa cyklový čas a analýzou takýchto dát sa vieme zamerať na správne úzke miesta daného procesu. V ďalšom kroku vieme eliminovať straty, urobiť opatrenia a následne klesnúť s cyklovým časom. Vyskytnú sa aj problémy, napr. že stroje sú od rôznych výrobcov a je problém zladiť ich tak, aby rozdielne dáta mali rovnakú formu. Ale dá sa to. Je to beh na dlhšiu trať, ale výhodou sú presné dáta. Tým, že sme zmenili zber dát z manuálneho na digitálny, získali sme množstvo informácií, s ktorými ďalej pracujeme.

 

Industry4-SOVA-Digital-Milan-Loksik-digitalizacia-podniku-automatizacia-vyroby-digitalna-transformacia

SOVA Digital, Milan Lokšík: „Digitalizácia lepšie naplánuje výrobu.“

Aby sme vo výrobe dokázali rýchlo reagovať, sú digitalizované dáta a informácie veľmi dôležité. Napríklad na linke sa udejú neplánované zmeny a nasledujúca pracovná zmena musí linku rýchlo preusporiadať. Tomu dokážu napomôcť informácie, ktoré získame pomocou systémov pri plánovaní výroby. Alebo môžeme pomocou digitálnych nástrojov predikovať budúci stav. Už vieme aplikovať zariadenia, ktoré sa vyrábajú v spolupráci počítačovej simulácie a expertných systémov, a pomáhajú predikovať budúcnosť výroby produktu. Dávajú tak firmám nástroj na rozhodovanie o významných strategických rozhodnutiach. Čo je možno novinkou, s čím som sa začal stretávať je, že firmy začali prepočítavať na vyrobený kus energie, či spotrebu ľudí. To znamená, že nechcú vidieť len celkovú zákazku, ale chcú vidieť aj na jednotlivé diely, či spotrebu energie.

 

Industry4-CITO-Digital-Kristian-Zastko-digitalizacia-podniku-automatizacia-vyroby-digitalna-transformacia

CITO Digital, Kristián Zastko: „Digitalizácia zreálni efektivitu výkonu výroby a zamestnancov.“

Všetky podniky dnes merajú hodnotu efektívnosti zariadení (OEE). Je to parameter, ktorý si každý nejakým spôsobom nastavil, má svoj vzorec a ten potrebuje reportovať. Pri papierovom zaznamenávaní dát sa stretávame s tým, že dosiahne hodnotu povedzme 80%. Mnohým z firiem však po zavedení elektronického zberu dát zrazu klesne o 10 či 20%. Dôvod je jasný. Firma začala zbierať a vyhodnocovať dáta, a to, čo niekto prikrášľoval v nejakých exceloch, zrazu odráža reálne hodnoty, a efektivita začína klesať. Áno, s digitalizáciou môžeme prísť o OEE, pretože doteraz sme sa klamali. Ale čo digitalizáciou získame, je efektivita výkonu procesov a zamestnancov.

Digitalizujme, dôvodov je minimálne toľko ako príležitostí

Podniky hľadajú cesty a riešenia ako sa dostať spod lavíny papierov, ako nastaviť viac interaktívne prostredie. Väčšina podnikov si uvedomuje dôležitosť digitalizácie, inovatívni hráči na trhu to pochopili a digitalizujú. Zavádzaním digitálnych prvkov do procesov a zariadení zaznamenávajú výrazné zlepšovania využívania zariadení, ale aj povšimnutiahodné znižovanie podielu prestojov. Na základe aktuálnych hodnotení sa dnes digitalizácia využíva primárne pri monitorovaní, vyhodnocovaní dát a plánovaní výroby. Podniky zaznamenávajú i zlepšovanie využívania energií a médií. Výzvou je podľa aktuálnych diskusií aj príležitosť pre obmedzenie možnosti zlyhania človeka. Počet dôvodov zavádzania digitalizácie je minimálne rovnaký ako výpočet príležitostí.

Diskusia