Skip to main content

V poradí ôsme diskusné stretnutie zástupcov platformy Industry4UM sa opäť venovala vysoko aktuálnej téme. Robotizácia v priemysle je už dávno realitou a neustále sa rozširuje. Stále však vyvoláva otázky, na ktoré počas diskusie hľadalo odpoveď viacero odborníkov. Kedy sa oplatí robotizovať pracovisko a nahradiť ľudský faktor? Čo všetko sa očakáva od robota a je už čas na priamu kooperáciu človeka s robotom? Kam smeruje robotika v globále a v priemysle?

Diskusiu moderoval Gregor Mareš, podujatia sa zúčastnili priemyselní inžinieri, projektanti výrobných systémov a liniek, študenti, pedagógovia ale aj výrobní a strategickí riaditelia.

flog-industry4um-diskusia

Úvodnú prednášku venoval Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, základnej definícii a histórii robota ako programovateľného stroja určeného na vykonávanie určitých úkonov. Následne sa podrobnejšej histórii robotiky na Slovensku venoval vo svojom vstupe Peter Hubinský, vedúci oddelenia robotiky na FEI STUBA. Zúčastnení sa dozvedeli o unikátnom slovenskom projekte zo 70. rokov, ktorého výsledkom bol prvý česko-slovenský robot PR-16P. Vznikol pod vedením priekopníka česko-slovenskej robotiky, profesora Kalaša. Robot bol schopný až šiestich rôznych funkcií. A výskum dal za vznik radu priemyselných robotov typového radu PRaM, ktoré sa neskôr začali sériovo vyrábať.

flog-industry4um-diskusia

Diskusiu obohatil Juraj Habovštiak (v strede), majiteľ firmy MTS, viacerými hodnotnými poznatkami a odporúčaniami z praxe. Upozorňoval najmä na prekonanie neistoty firiem zo zavádzania robotiky do praxe. Podľa neho sa nejedná len o trend, ale nezvratnú budúcnosť a dôležitý faktor pri získavaní konkurencieschopnosti. O možnostiach súčasných priemyselných robotov rozprával František Duchoň (vpravo), predseda o.z. Národné centrum robotiky.

 flog-industry4um-diskusia

Účastníci diskusie mali priestor na vyjadrenie svojich skúseností, reálneho stavu robotizácie vo firmách, v ktorých pôsobia a možnosť získať odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú.

flog-industry4um-diskusia

Viac krát sa počas diskusie skloňoval pojem nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Účastníci to vnímajú ako jeden z najväčších aktuálnych problémov, ktorých riešenie vidia aj v robotizácii. Zaujímala ich aj návratnosť investícií pri aplikácii robotov do priemyslu.

flog-industry4um-diskusia

Maroš Mudrák, vedúci vývoja špeciálnych robotických aplikácií v Matador Automation, počas zaujímavej interaktívnej prednášky demonštroval jednotlivé možnosti kooperácie človeka s robotom. Popísal 3 fázy – koexistenciu, kooperáciu (pri ktorých nenastáva priama interakcia) a kolaboráciu (priama interakcia robota a človeka). Upozornil, že kolaboratívny robot musí byť najmä bezpečný.

flog-industry4um-diskusia

Po skončení diskusie absolvovali účastníci prehliadku Národného centra robotiky, ktorú viedol František Duchoň.

flog-industry4um-diskusia

Spolu so študentmi predstavili súčasné projekty, na ktorých pracujú a priamo na robotických pracoviskách demonštrovali mnohé praktické prístupy a riešenia.

flog-industry4um-diskusia

Študenti pod vedením Františka Duchoňa predstavili úspešné projekty, ktoré v NCR spoločne vyvinuli aj v spolupráci s firmami. Napríklad robota na autonómne uchopovanie súčiastok v priemyselnej aplikácii binpickingu, či robota určeného na vykonávanie pravidelného odberu vzoriek vody.

flog-industry4um-diskusia

Osídľovanie robotmi je na Slovensku dynamické. Slovensko patrí medzi krajiny s nadpriemernou hustotou robotov na 10 tisíc zamestnancov v Európe. V roku 2015 bola hustota na 10 tisíc zamestnancov 79 robotov, o rok neskôr to bolo už 135 robotov na 10 tisíc zamestnancova a v minulom roku počet jednotiek poskočil na 151 robotov. Aj globálne prognózy hovoria o dramatickom náraste počtu robotov v nasledujúcom období. Podľa prieskumu McKinsey dnes máme dnes na svete 2 mil. robotov. Do roku 2030 by malo dôjsť k nárastu ich počtu o minimálne 100 násobok. O aktuálnej situácii na trhu, ale aj výskumných a vývojových pracovísk bude Industry4M priebežne informovať.

Ak vás zaujímajú všetky výstupy z Industry4UM, prečítajte si tlačovú správu.

Diskusia