Skip to main content

Na to, aby si podniky v digitálnej ére udržali konkurencieschopnosť, musia prijať nové technológie a obchodné metódy. Napriek tomu, že o digitálnej transformácii sa už veľmi intenzívne hovorí, zatiaľ len veľmi málo podnikov prijíma tento trend a robí v ňom významnejší pokrok. Veľká časť podnikov reaguje na digitálnu transformáciu postojom: „Teraz na to nemáme čas.“,  „Nevieme, ako to urobiť!“, „Takto sme to robili vždy.“ Prinášame vám 4 hlavné prekážky digitálnej transformácie, ktorým čelia podniky a odporúčania pre jej úspešné naplnenie.

Prekážka 1: Neochota zmeniť sa

Ľudia a podniky majú v rutinnom prístupe istotu. Väčšina firiem naďalej používa zabehnuté obchodné modely a procesy aj v súčasnom digitálnom svete. Sú váhavé zaradiť nové stratégie a metódy, a priniesť zmenu v procesoch a spôsobe podnikania. Tento postoj je však riskantný. Podniky musia pochopiť, že digitálna transformácia je pre ich organizáciu životne dôležitá.

Odporúčanie: Prijmite zmeny. Je potrebné, aby si každý vo firme uvedomil príležitosti digitálnej transformácie a prínosy, ktoré prinesie. Udržujte zamestnancov informovaných a zapojených do transformačných procesov a povzbudzujte ich, aby sa rozptýlili pochybnosti a neistota.

Prekážka 2: Nedostatok jasnej vízie

Spoločnostiam chýba jasná a dobre premyslená vízia. Do transformácie sú zapojení prevažne len špičkoví zamestnanci alebo samostatné oddelenie, väčšinou však bez stanovenej stratégie transformácie, cieľov a jasnej vízie.

Odporúčanie: Podniky musia pochopiť, že digitálna transformácia je o zmene celého podniku – procesov, operácií, ľudí a obchodných modelov. Preto si na tento účel musíte nastaviť stratégiu účinnú pre celú spoločnosť. Zlaďte svoje ciele s potrebami a očakávaniami vašich zákazníkov. Priraďte úlohy každému oddeleniu firmy v súlade so spoločnou víziou spoločnosti.

Prekážka 3: Neefektívne využívanie zákazníckych údajov

Údaje o zákazníkoch sú podstatou digitálnej transformácie. Firmy majú veľké množstvo štruktúrovaných, neštruktúrovaných a real-time zákazníckych dát. Tieto údaje však zostávajú nevyužité, pretože firmy nemajú systémy na efektívne zhromažďovanie, ukladanie a využívanie. Nemajú predstavu o tom, ako používať údaje spôsobom, ktorý pridáva hodnotu zákazníkovi a prospieva ich podnikaniu.

Odporúčanie: Ak chcete prekonať túto prekážku, musíte identifikovať kľúčové charakteristiky a potreby zákazníka, ktoré vám môžu pomôcť lepšie a efektívnejšie priblížiť sa im. Tak budete zbierať len vybrané údaje a dáta. Údaje zhromažďujte a ukladajte čo najefektívnejšie. Uložte ich na cloud a sprístupnite ich kompetentným pracovníkom, obchodným a IT tímom na účely analýzy.

Prekážka 4: Nedostatok technických zručností

Implementácia riešení digitálnej transformácie prináša nové technológie. Spoločnostiam chýbajú technologické zručnosti a talent, aby držali krok s inováciami a trendami. Dokonca aj keď odborné znalosti majú, nie sú pripravení investovať do technológií a využiť ich potenciál.

Odporúčanie: Pre úspešnú digitálnu transformáciu je potrebná správna kombinácia talentu a technológie. Udržať krok s inováciami a technológiami je náročná úloha, a preto musíte mať „na palube“ tých správnych ľudí. Trénujte svoje tímy pre všetky potrebné digitálne a technické zručnosti. Vyberte si tie správne technológie, ktoré sú v súlade s vašou víziou a stratégiou rastu.

Zdroj:  https://www.industry40today.com

Diskusia