Skip to main content

Testbed – výraz, ktorý sa už pár rokov skloňuje v priemyselnom a akademickom prostredí. Dnes čoraz častejšie v súvislosti s digitálnou transformáciou. Čo presne sa za ním skrýva? Testbed je experimentálne pracovisko s najmodernejšími technológiami a strojovým zariadením, ktoré sú zostavené do skúšobnej výrobnej linky alebo celých výrobných celkov. Prostredníctvom nich je možné overovať nové technológie, produkty, systémy a koncepty digitalizácie. Slúžia aj na výskumné, vývojové a inovačné projekty, a často aj na vzdelávacie a demonštračné účely. Akademickej sfére pomáha s rozvojom nových študijných oblastí a jednotlivých oborov vznikajúcich v súvislosti s digitalizáciou, a s prípravou študentov na budúcu prax.

Digitálna transformácia priemyslu stále viac ukazuje, že k riešeniam Industry 4.0 vedú v jednotlivých podnikoch rôzne cesty. Koncept Industry 4.0 v podnikoch charakterizuje hľadanie nových ciest a skúšanie rôznych riešení. S nimi im pomáhajú aj testbedy. Sú nielen nástrojom na testovanie, ale aj platformou pre podporu výskumu, vývoja a inovácií a katalyzátorom transformácie. Súčasne podporujú informovanie, vzdelávanie a rozvoj zručností o koncepte Industry 4.0.

Testbedy spravidla fungujú pri technických univerzitách,  technologických centrách, technologických huboch a klastroch. Pomáhajú hlavne malým a stredným firmám dostať sa k riešeniam, na ktoré by samé nemali dostatočné know-how a technologické zázemie. Ponúkajú im priestor pre skúšanie nových ciest, modelov a technológií. V testbedoch môžu firmy testovať aplikácie Industry 4.0 bez konkurenčného tlaku, s nízkym rizikom, prijateľnými nákladmi a vysokou hodnotou v podobe špičkových technológií a odbornej asistencie.

 

Najčastejšie sa v testbedoch realizujú aktivity typu „test before invest“. Praktické výsledky testov využívajú na ďalšiu aplikáciu testovaného riešenia, ale aj ďalší strategický rozvoj. V dlhodobom horizonte v nich overujú prínosy a realizovateľnosť inovatívnych postupov. Z technologického pohľadu zohrávajú testbedy dôležitú úlohu aj pri štandardizácii princípov Industry 4.0.

Škála oblastí testovania je široká. Od robotiky, kybernetickej bezpečnosti a spracovávania big data až po technológie podporujúce tvorbu kyberneticko-fyzikálnych systémov, individualizovanej hromadnej výroby, umelú inteligenciu či systémy rozšírenej reality. V európskom prostredí sa už rozbiehajú projekty, v ktorých sa testbedy navzájom prepájajú a simulujú reálne prostredie rozsiahlym komplexom tovární, celých priemyselných ekosystémov a riešia praktické výzvy, ktoré sú ich súčasťou, napríklad logistiku, či synchronizáciu  prevádzky.

 

Inšpirácie spoza hraníc

Česko – Česko začalo s budovaním testbedov nedávno. Prvý vznikol v Českom inštitúte informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC pri ČVUT v Prahe v roku 2017. V tomto roku naši susedia uviedli do života výskumné a inovačné centrum pre pokročilú priemyselnú výrobu (RICAIP). Jeho hlavnými koordinátormi sú brnenská a pražská technická univerzita a nemeckí partneri DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Künstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik). Testbed RICAIPu bude ako prvý geograficky prepájať nielen sieť testbedov v Čechách, ale v prepojení bude pracovať aj s nemeckými testbedmi. Na projekte spolupracujú aj významní priemyselní hráči ako Siemens, Škoda Auto, Kuka, Festo a SAP i DEL, SIDAT či ABRA.

Nemecko – Podľa údajov nemeckej Platform Industrie 4.0 je dnes na území Nemecka 88 testovacích pracovísk. Pracoviská testujúce technológie Industry 4.0 v praxi má aj Hannoverská univerzita, ktorá vo svojom testbed – Modellfabrik Industrie 4.0 integruje technológie Industry 4.0 a používa ich na vzdelávacie, výskumné a demonštračné účely. Zaujímavý inkubátor a katalyzátor inovatívnych IT riešení FIR Innovation Labs vznikol v klastri Smart Logistics. Spája akademický a vedecký potenciál kampusovej siete RWTH Aachen Campus s technologickými skúsenosťami priemyselných podnikov. Spolu navrhujú inovačné riešenia, ktoré sú v prostredí testbedu integrované, prototypované a overované.

Rakúsko Rakúsky priemysel si rovnako intenzívne buduje svoju sieť labov a testbedov. Za mnohé z nich upozorňujeme na dva projekty. Prvým je kompetenčné centrum pre priemysel 4.0, ktoré vzniklo vo viedenskom Asperne. Je vybudované na ploche viac ako 400 m² a otvorené aj rakúskym podnikom ako laboratórium na testovanie inovácií. Firmám ukazuje spôsoby ako implementovať projekty Industry 4.0 aj prostredníctvom workshopov, školení a ukážkami úspešne realizovaných riešení. Už niekoľko rokov prevádzkuje Viedenská technologická univerzita vo Viedni (TU Wien) prvý rakúsky pilotný závod Industry 4.0. Jej kompetenčné centrum je priamo prepojené s pilotnou továrňou, a skladá sa z tímu špičkových konzultantov a vývojárov softvérov pre riešenia 4.0.

 

Na Slovensku zatiaľ priemyselný testbed chýba

Aj Slovensko postupne pracuje na svojej digitálnej budúcnosti. Na ceste k nej ju budú viesť aj testbedy. Zatiaľ však len v rovine plánov a príprav. Ich systematicky riadený vznik je možné očakávať napríklad naplnením zámeru vybudovania DIH (Digital innovation hubs), alebo spoluprácou priemyselných opinion lídrov a klastrov so slovenskými technickými univerzitami. Prvou lastovičkou, ktorá spustí prevádzku prvého testbedu na Slovensku už začiatkom budúceho roku, bude testbed pripravovaný spoločnosťou  SOVA Digital v spolupráci s technickými univerzitami v Košiciach (TU KE) a Bratislave (STU BA). Pracovisko bude mať svoju prevádzku na TU KE. Firmám bude poskytovať testovacie služby v prostredí technológií a procesov Industry 4.0 a univerzitám priestor pre výskum, vývoj a vzdelávanie študentov. Súčasťou jeho vybavenia bude komplexná škála technológií Industry 4.0, ktorá zahŕňa napríklad simulačné, virtuálne a automatizačné pracoviská, digitálne dvojča, kolaboratívne roboty, či obrábacie stroje.

Diskusia