Skip to main content

Článok z rubriky: Takto to robíme my

Vedúci oddelenia konštrukcie, technológie a vývoja spoločnosti KNOTT hovorí o efektívnom fungovaní oddelenia konštrukcie.

industry4-knott

Organizácia výroby je nástrojom konkurenčnej výhody, aké opatrenia ste urobili vo vašej firme na to, aby ste prácu oddelenia konštrukcie zefektívnili?

Knott, s. r. o., je výrobná firma s majoritnou účasťou nemeckého partnera, ktorá za doterajšie obdobie svojho pôsobenia vybudovala vlastné oddelenie konštrukcie a vývoja. Práca konštruktéra vo výrobnej firme je efektívna vtedy, keď je efektívna samotná výroba nového alebo jestvujúceho produktu. K tomu je potrebné, aby konštruktér úzko spolupracoval s technológom a tým zabezpečil skrátenie celej predvýrobnej fázy.

Do roku 2012 boli v spoločnosti KNOTT oddelenia konštrukcie a  technológie dvoma samostatnými oddeleniami pod dvoma vedúcimi. Po roku 2012 sa tieto oddelenia zjednotili do jedného technického oddelenia, ktoré pod jedným vedúcim zabezpečuje celú predvýrobnú fázu vyrábaného produktu.

knott-industry4

Predvýrobná fáza si vyžaduje spoľahlivé softvérové nástroje, a najmä spoľahlivého partnera, ktorý ich poskytuje a dokáže v krátkom čase riešiť každodenné problémy zákazníka, vznikajúce pri samotnej výrobe, predovšetkým jej organizácii.

Čo vám opatrenia priniesli?

Zlúčenie oddelenia konštrukcie a technológie do jedného technického oddelenia zabezpečilo efektívnejšiu komunikáciu medzi konštruktérom a technológom, zníženie zmätkov vo výrobe a skrátenie predvýrobnej etapy novo vyrábaných produktov.

knott-industry4

Viac informácií nájdete na www.sova.sk

Diskusia