Skip to main content

Povedané s istou mierou odľahčenia, k stretnutiu R&D (Research & Development) lídrov Slovenska jednoducho muselo prísť. Potreba spájať sa pre podporu slovenského výskumu a vývoja zo strany podnikov tu dlhodobo takpovediac “visela vo vzduchu“. Otázkou bolo len kto a ako dá veci do pohybu a ako na výzvu zareagujú podniky. SOVA Digital prišla s myšlienkou robiť zmeny zdola, podporovať rozvoj R&D centier a rozvíjať ich záujem budovať základňu pre inžinierske a R&D kapacity. Prvé spoločné stretnutie slovenských R&D lídrov, organizované koncom mája v Jasnej, potvrdilo silu a opodstatnenosť myšlienky. Čo stretnutie prinieslo a aké budú ďalšie kroky vedúce k zmenám zdola, sme sa pýtali Vladimíra Švača, špecialistu pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital.  

Uviedli ste do života prvé stretnutie R&D lídrov na Slovensku, s akými očakávaniami ste ho pripravovali? Naplnili sa?

Tých očakávaní bolo viac, spomeniem niektoré, ktoré boli pre mňa veľmi dôležité: v prvom rade som chcel, aby sa R&D lídri z rôznych centier roztrúsených po Slovensku vzájomne spoznali, aby si vytvorili väzby, aby začali spolu komunikovať a neskôr aj spolupracovať. A toto očakávanie sa podľa mňa naplnilo veľmi dobre. R&D lídri sa spoznali a na stretnutí bola veľmi dobrá atmosféra. Ďalším očakávaním bolo rozvinúť záujem R&D lídrov robiť niečo spoločne nielen pre seba, pre ich vlastné R&D centrum, ale aj pre budúcnosť Slovenska, čiže pre budúce inžinierske a R&D kapacity. Myslím, že tento záujem tu bol a bolo cítiť aj nadšenie niečo urobiť. Veľmi nám k tomuto cieľu dopomohli vybraní 18 študenti troch strojníckych fakúlt (BA, KE, ZA), ktorí sa tiež zúčastnili tohto stretnutia v rámci súťaže o TOP inovačný tím študentov SR. Tretím očakávaním bolo navrhnúť konkrétne aktivity, ako ďalej spolupracovať, čiže ako vytvoriť model spolupráce R&D centier. A aj to sa nám počas dvoch dní podarilo. Začneme v malom, drobnými krokmi, ale už teraz mám v hlave kopec myšlienok, ako to ďalej rozvíjať. Na stretnutí vznikol návrh konceptu pilotného projektu spolupráce R&D centier v dvoch vybraných oblastiach. Prvá oblasť je zameraná na zvýšenie záujmu mladých ľudí o technické vzdelanie rôznymi netradičnými kreatívnymi formami, druhá je rozvoj kooperácie a networkingu R&D centier a sprehľadnenie výskumných a vývojových kapacít a technológií na Slovensku prostredníctvom online portálu Asociácie priemyselných zväzov (APZ) www.spolupracuj.me

Stretnutím R&D lídrov sa niesla myšlienka „zmeny zdola“. Čo je jej podstatou?

Chceme spojiť R&D lídrov a robiť niečo zmysluplné pre zviditeľnenie výskumu a vývoja v podnikoch na Slovensku. Z našich skúseností vieme povedať, že zo strany štátu, čiže prístup zhora, je niekedy ťažkopádny, zdĺhavý a problematický, preto sme sa rozhodli užšie spolupracovať s R&D centrami na Slovensku. Veríme, že R&D lídri majú obrovské množstvo vlastných osobných a praktických skúseností, znalostí a zručností, ktoré môžu posunúť ďalej mladým študentom. Tí sa vďaka tomu môžu stať kreatívnejšími a inovatívnejšími. Chceme ukázať, že na Slovensku sú šikovné vzory R&D lídrov, ktorí môžu nadchnúť mladých ľudí pre inovácie či už v strojárskom, automotive alebo inom technickom sektore. To je pre nás „zmena zdola“, spolupráca s R&D lídrami, s R&D centrami. Vidíme v tejto ceste zmysel a sme presvedčení, že tento prístup je jedným z dôležitých pilierov zmien, aby sa Slovensko stalo inovatívnou, výskumno-vývojovou a kreatívnou krajinou.

Aké sú vaše ďalšie konkrétne kroky, ako supervízora stratégie a opatrení, ktoré pomenovalo stretnutie R&D lídrov?

Chceme ostať naďalej v úzkom kontakte s R&D lídrami, ktorí sa zúčastnili stretnutia a spojiť sa s tými, ktorí nemohli prísť kvôli pracovnej vyťaženosti. V najbližších dňoch chceme spracovať detailnejší návrh pilotného projektu spolupráce R&D centier, odkomunikovať si s R&D lídrami jednotlivé role a úlohy v rámci projektu, a spustiť aktivity projektu. Cieľom je plánované aktivity realizovať a pripraviť sa na druhé stretnutie R&D lídrov, ktoré plánujeme koncom novembra vo Zvolene.

Pre študentov strojníckych fakúlt ste vyhlásili súťaž „Ako ošúpať banán inak ako ručne“. Čo súťaž priniesla vám a čo študentom? Kam smerujete spoluprácu so študentami?

Chceme študentom zábavnou a netradičnou formou priblížiť a ukázať, že o ich kreativitu a inovačné myslenie môžu mať záujem aj R&D lídri Slovenska. Chceme týmto spôsobom viac zviditeľniť výskum a vývoj v priemysle na Slovensku a to, že ich kreatívne zručnosti sa dajú rozvíjať a môžu byť uplatniteľné na Slovenku. Veľmi ochotne nám s tým pomohli aj dekani troch oslovených strojníckych fakúlt. Našim cieľom je prepájať R&D lídrov na Slovensku, a táto súťaž je jedným z nástrojov. Študenti majú veľkú energiu a nadšenie, ktoré dokáže zapáliť a priniesť nový elán aj R&D lídrom v ich každodennej namáhavej práci. Študenti prostredníctvom tejto súťaže mali veľkú príležitosť stretnúť sa s R&D lídrami, spoznať ich, rozprávať sa s nimi, sledovať, ako R&D lídri uvažujú, rozvíjať svoju kreativitu a inovačné myslenie… Získali kontakty, ako aj nové možnosti pre svoje budúce povolanie. Otvárame študentom dvere do sveta výskumu a vývoja tu na Slovensku.

Firmy sa dlhodobo sťažujú na nedostatok kvalifikovaných absolventov a vnímajú dôsledky  nezáujmu o štúdium technických predmetov. Kde vidíte príčiny a čo je potrebné pre ich odstránenie urobiť?

Nedostatok kvalifikovaných absolventov je dlhodobý problém, jednoducho je to tak. Firmy musia byť kreatívnejšie a prejaviť ešte väčšie chcenie, aby vyvolali pozornosť a záujem študentov. Výskum a vývoj je podľa mňa na Slovensku neprebádanou cestou, a tu vidím veľkú príležitosť a výhodu pre tie firmy, ktoré výskum a vývoj majú. Skúšajme, experimentujme, robme s rôznymi formami, ako prilákať študentov do technických smerov. Dnes je svet, a najmä ľudia, tak rozmanitý, že je potrebné hľadať tú správnu cestu, ten vhodný spôsob ako mladých oslovovať, aby študovali technické smery, aby videli, že na Slovensku je skutočný výskum a vývoj. A toto je podľa mňa cesta, ktorá priláka mnohých.

Ako sa hovorí, príklady priťahujú a aj na Slovensku máme projekty v oblasti R&D, ktoré by bolo pre motiváciu iných dobré uviesť. Ktoré aktivity v priestore R&D vás v ostatnom období najviac zaujali?

Mňa osobne veľmi zaujíma a fascinuje samotné navrhovanie, zakladanie a budovanie R&D centier. To vnímam tiež ako určitý projekt v oblasti R&D. Keď si firma zakladá vlastné R&D centrum, nemusí to byť hneď iba koncový produkt, ktorý ideme predávať. Zaujímavými cestami vývoja od založenia až po súčasný stav si prešli napríklad R&D centrá v spoločnostiach Continental vo Zvolene a Embraco v Spišskej Novej Vsi. Podobných príkladov na Slovensku je určite viac, ale sú to krásne príklady, ako sa do takého diela pustiť, ako to celé nastaviť, rozvinúť a dosiahnuť úspechy. Veľmi zaujímavý prístup k oblasti výskumu a vývoja má aj prof. Klein so svojim lietajúcim autom, ktorý bol hosťom na našom prvom stretnutí R&D lídrov Slovenska. Okrem toho ma zaujímajú rôzne unikátne spôsoby, ako výskum a vývoj realizovať, ako dospieť k inovatívnym výsledkom, ako zostaviť vývojový tím, ako hľadať vyššiu efektívnosť vývojárskych prác, atď.

Ako budovať inovačnú firmu?

Firmu je potrebné vidieť a vnímať komplexne v dvoch rovinách: „firma – výroba“ a „firma – výskum, vývoj a inovácie“. Obe oblasti sú veľmi dôležité, avšak v súčasnosti sa v podnikoch robí hlavne všetko preto, aby „firma – výroba“ bola čo najefektívnejšia, najštíhlejšia, vynikajúco zorganizovaná, perfektne manažovaná, štruktúrovaná, atď. Takýto prístup je potrebné zaviesť aj v druhej oblasti, teda vo „firme – výskum, vývoj a inovácie“. Je potrebné pokúsiť sa predstaviť si, ako urobiť, aby aj táto časť firmy fungovala s nastaveným inovačným manažmentom, so serióznym prístupom k prioritizácii inovačných aktivít, rozvoju kapacít a neustálemu budovaniu inovačnej kultúry. Jednoducho ide o vybudovanie a riadenie nového typu firmy.

Dlhodobo pracujete s lídrami R&D, akých „5P“ musí mať dobrý R&D líder?

Dobrý R&D líder musí byť:

  1. inšpiráciou a „inováciou“ pre ostatných, jednoducho nadšený pre vec, čím zapáli ďalších, a tak v nich vyvolá emóciu, ktorá je energiou niečo dokázať,
  2. musí mať určitú víziu a schopnosť vidieť veci dopredu, reálne si predstaviť, kam chce svoj tím a R&D centrum doviesť a prečo,
  3. musí byť komunikatívny s osobným záujmom o ľudí naokolo,
  4. musí mať záujem neustále sa učiť, skúmať trendy a podporovať aj iných v osobnom rozvoji,
  5. musí to byť seriózny a charakterný človek.

Kde a ako vzdelávať R&D tím? Majú firmy programy rozvoja zamestnancov, ktoré podporujú inovačné myslenie?

Podľa môjho názoru, je nezadržateľným trendom vytváranie vlastných firemných vzdelávacích, resp. tréningových akadémií alebo firemných univerzít pre vlastných zamestnancov, ale najmä pre nováčikov, ktorí prichádzajú do firmy. Firmy budú musieť pristúpiť k tomu, že si vytvoria vlastné vzdelávacie programy v spolupráci s inými organizáciami alebo medzi sebou. Takto môžu spolupracovať napríklad R&D centrá. Vytvoria si programy rozvoja, v ktorých niektoré časti môžu byť spoločné, vzájomne obohacujúce a inšpirujúce pre obe strany. My v SOVA Digital pripravujeme vlastný koncept akadémie, ktorá využije práve prvky spolupráce. Bude to skutočne inovatívna forma rozvoja nielen vlastných zamestnancov.

Jeden komentár

Diskusia