Skip to main content

Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvinuli najľahší supravodivý kábel na svete. Očakáva sa, že bude znamenať prelom vo vývoji ľahkých generátorov pre veterné turbíny v pobrežných vodách. V kozmickom programe by raz mohol takýto materiál aktívne tieniť ľudskú posádku pred kozmickým žiarením.

Výskumníkom z Elektrotechnického ústavu SAV a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV sa podarilo vyvinúť technológiu pre produkciu doposiaľ najľahšieho supravodivého kábla na svete. Nový typ ultraľahkého supravodivého drôtu má plášť vyrobený zo špeciálneho kompozitného hliníka. „Spĺňa náročné a protichodné požiadavky, keďže technologicky po prvý raz umožňuje výrobu ultraľahkých tenkých supravodičových drôtov s jadrom z boridu horečnatého, a zároveň poskytuje vhodné mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti potrebné pri prevádzke supravodivého drôtu,“ uviedol Martin Balog z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Supravodivý efekt je možné využiť v mnohých aplikáciách, pričom v niektorých z nich, ako napríklad v kozmickom, leteckom a energetickom priemysle, je z viacerých dôvodov potrebná nízka celková hmotnosť zariadení so supravodičom. Nízka hmotnosť supravodiča v takýchto aplikáciách vedie k vyššej energetickej efektivite, nižšej spotrebe energie, k vyšším rýchlostiam a zrýchleniam pohybujúcich sa zariadení. Supravodivý drôt s nízkou hmotnosťou tak môže znamenať prelom vo vývoji ľahkých generátorov pre veterné turbíny umiestňované v pobrežných vodách morí, v supravodivých levitačných pohonoch, v kozmickom programe by raz mohol aktívne tieniť ľudskú posádku pred kozmickým žiarením.

Čo je supravodič

Supravodič je materiál, ktorý pri nízkych teplotách vykazuje nulový elektrický odpor, a teda predstavuje dokonalý vodič schopný prenášať obrovské prúdy. Táto vlastnosť sa využíva napríklad pri konštrukcii supravodivých cievok schopných vytvárať extrémne silné magnetické polia nevyhnutné pre fungovanie magnetickej rezonancie pre detailnú diagnostiku v medicíne (MRI) a iných disciplínach.

Diskusia