Skip to main content

Spoločnosť Sensoneo sa na svetových trhoch presadzuje inovatívnymi riešeniami pre manažment a zvoz odpadu, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života v mestách. Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu.

 

V čom je Sensoneo revolučné

Riešenie kombinuje vlastné ultrazvukové smart senzory so sofistikovaným softvérom, čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku riešenie prináša absolútnu kontrolu nad monitorovaným odpadom, výrazné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a možnosť riadiť zvoz podľa reálnej potreby a nie cyklicky.

Softvérové nástroje riešenia umožňujú mestám a firmám digitalizovať a vyhodnocovať odpadovú infraštruktúru stojísk, dep a vozidiel, identifikovať poddimenzované alebo nadmerne zaťažované stojiská a kontajnery, navrhovať optimálne zvozové trasy, či využívať navigáciu vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou Sygic pre špecifické potreby zvozových vozidiel. Tá umožňuje aj sledovať zvoz odpadu online, kontrolovať jednotlivé výsypy a predikovať presný čas príchodu vozidiel na stojiská.

Tým, že sa zvoz odpadu realizuje vtedy, keď je to naozaj potrebné, a zvozové vozidlá pri zvoze absolvujú systémom optimalizovanú trasu s ohľadom na čo najvyššiu možnú efektivitu z pohľadu času, nákladov a využitia vozového parku, sú správcovia komunálnych služieb schopní okamžite znížiť náklady na zvoz odpadu v priemere o 30%.

 

Globálne pôsobenie

Technologická inovatívnosť Sensoneu otvorila dvere k spolupráci so zvučnými menami. Sensoneo bolo prvým riešením tzv. „tretej strany“, ktoré implementovalo svoje senzory do prvej úzkopásmovej siete internetu vecí NBIoT v USA. Vďaka tomu začalo úzko spolupracovať s centrálou americkej spoločnosti T-Mobile. Sensoneo tiež globálne spolupracuje so Smart City divíziou spoločnosti Huawei, spoločnosťami NOKIA a Microsoft a je tiež členom prestížnej globálnej aliancie združujúcej mestá a poskytovateľov smart city riešení Smart Cities Council. Riešenie je ku konečným zákazníkom distribuované prostredníctvom siete starostlivo vybraných partnerov, medzi ktorými figuruje aj Vodafone, Arrow, Analog Devices a ďalší.

Riešenie je aktuálne nasadené vo viac ako 140 projektoch v 30 krajinách sveta. Veľkému záujmu sa teší predovšetkým v západnej Európe, Severnej Amerike a na Blízkom Východe. Okrem miest a zvozových spoločností riešenie využíintervajú aj verejné inštitúcie ako školy, univerzity či nemocnice. Na Slovensku je riešenie nasadené približne v dvadsiatke miest, najvýraznejšiu skúsenosť s jeho využívaním majú mestá Nitra, Trnava, Hlohovec, Trenčín, Malacky a ďalšie. K väčším lokálnym zákazníkom nedávno pribudlo aj mesto Praha.

 

Zdroj: www.iot-portal.cz

Diskusia