Skip to main content

Rozšírená realita – Augmented Reality (AR) –  je jednou z kľúčových technológií Industry 4.0. Prognózy hovoria, že v najbližších piatich rokoch zaznamenáme v priemyselných podnikoch jej 20-percentný nárast. AR riešenia sa stávajú súčasťou inteligentných tovární. Pozrime sa na niektoré z využití AR, ktoré im umožnia akcelerovať rozvoj:

1 – AR ako osobný asistent

Rozšírená realita zlepší spôsob riadenia a rozdeľovania úloh medzi zamestnancov. Vytvorením centralizovanej platformy asistentov AR, ktorá dokáže rozpoznať jednotlivých zamestnancov už pri ich príchode do práce, bude inteligentná továreň schopná informovať zamestnanca o úlohách, či o nadväznosti na prácu ďalších pracovníkov. Je automatizovaným sekretárom, ktorý je aplikovaný v množstve zariadení (vrátane smartfónov, tabletov a displejov), ktoré pomáhajú zjednodušiť komunikáciu medzi pracovníkmi a zlepšujú presnosť a produktivitu na pracovisku.

2 – Vizualizácia údajov pomocou internetu vecí

Na zvýšenie výhod používania AR ako osobného asistenta, musia manažéri prepojiť technológiu AR s internetom vecí (IoT).

Ak zamestnanci používajú aplikácie AR vybavené vizualizáciou IoT údajov, môžu jednoducho prostredníctvom mobilnej kamery so zabudovaným senzorom získať v reálnom čase aktuálne prevádzkové informácie napríklad o teplote jednotlivých častí, spotrebe, či úrovniach výkonu zariadení. Prístup k informáciám umožnia prenosné zariadenia, ako napr. Head Mounted Display (HMD). Technológia môže výrazne zvýšiť efektivitu práce a zjednodušiť monitorovacie postupy. Je obzvlášť užitočná pri ťažko dostupných častiach zariadení.

3 – Hlasové ovládanie

Vyššie uvedené aplikácie AR sa dajú ovládať hlasom. To predstavuje obrovskú výhodu v prostredí, v ktorom musia mať pracovníci voľné ruky na vykonávanie svojich každodenných úloh. Pri nosení hlasom ovládaných HMD však nie je potrebné, aby zamestnanci používali napríklad podložky pod myš alebo si prezerali hrubé papierové príručky s pokynmi o výrobných postupoch. Ak potrebujú podporu a pomoc môžu zrealizovať video rozhovor založený na AR, a spojiť sa s odborníkmi na odľahlých miestach. Pracovník môže zdieľať svoje prostredie prostredníctvom videa, a dostávať okamžité pokyny pomocou intuitívnych výkresov AR, zdieľania textu alebo obrázkov. AR tak zvýši bezpečnosť zamestnancov vykonávajúcich nebezpečné postupy a ušetrí čas.

4 – Jednoduchá navigácia v továrni

Nájdenie konkrétneho komponentu stroja vo veľkej továrni môže byť výzvou aj pre tých najskúsenejších zamestnancov. AR uľahčí pracovníkom navigáciu v továrni. Budú môcť používať svoje vreckové zariadenia alebo HMD na prezeranie podrobného pôdorysu s informáciami o umiestnení zariadenia, núdzových východoch, hasiacich prístrojoch… Navyše, technológia vnútornej navigácie AR bude schopná automaticky nasmerovať pracovníkov z ich súčasnej polohy na konkrétny stroj alebo zariadenie. Pracovníci môžu zdieľať svoju súčasnú polohu s kolegami, čo tiež pomáha udržiavať ich komunikáciu a koordináciu pracovnej sily a procesov.

5 – „Čierna skrinka“ pre továrne

V budúcnosti budú inteligentné továrne vybavené priemyselnou „čiernou skrinkou“ – centrálnym počítačom, ktorý automaticky zaznamenáva informácie z pracovných zariadení (smartfónov, tabletov, inteligentných okuliarov…) a zhromažďuje obrovské množstvo cenných údajov o pracovných postupoch, z ktorých všetky môžu byť uložené v cloude. Ak bude prepojený so senzormi IoT, umožní poskytovať informácie o strojových zariadeniach v reálnom čase, a umožní pracovníkom identifikovať problémy a vykonať opravy skôr, kým sa zmení na problém, ktorý by mohol zastaviť výrobu.

Manažérom podniku čierna skrinka umožní lepšie vyhodnotiť výkon zamestnancov, zlepšiť presnosť budúcich pracovných postupov. Okrem toho sa v prípade krízovej situácie automaticky zbierajú všetky relevantné údaje o incidente, čo umožňuje pracovníkom presnú a účinnú reakciu, a vyhýba sa opakovaniu rovnakej situácie.

www.manufacturing.net

Diskusia