Skip to main content

Ako uchopiť inovačný potenciál firmy? Ako nastaviť mechanizmy, aktérov a začať pracovať na inovačnej stratégii? Ako si vo firme vybudovať a udržať inovačný systém, ktorý ju bude dlhodobo rozvíjať? O inovačnom manažmente a inovačných zručnostiach sme hovorili s Vladimírom Švačom, špecialistom pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital.

Aké miesto majú inovácie a kreativita v našich podnikoch?

Myslím si, že podniky na Slovensku sa veľmi intenzívne zaujímajú o oblasť inovácií, lebo je všeobecne známe, že kto neinovuje, dlho sa na trhu neudrží. V priemyselných podnikoch sa táto oblasť nazýva skôr inžinierska tvorivosť, ale tento potenciál zamestnancov sa nevyužíva dostatočne alebo až tak, ako by sa mohol. Ide najmä o vymanenie sa z myšlienok každodennej operatívy smerom ku kreatívnym myšlienkam, ktoré sú zdrojom budúcich inovačných príležitostí a môžu priniesť nové peniaze a nových zákazníkov.

Ako začať inovovať vo firme? Je potrebné mať najprv nápad alebo metodiku a potrebnú infraštruktúru?

Inováciám je potrebné venovať sa systematicky a vytvoriť si vlastný inovačný model, resp. systém v podniku. Veľakrát je vhodné niektoré veci testovať, predsa len je to najmä práca s ľuďmi, ich myšlienkami, nápadmi, názormi – a tu je potrebné nájsť to, čo zapasuje v danom podniku. Mne sa podarilo spracovať inovačný podnikový model so štyrmi hlavnými oblasťami, niečo ako inovačný skelet alebo inovačná konštrukcia, na ktorej sa dá ďalej stavať. Táto inovačná konštrukcia je v tvare kruhu, kde sú v centre pozornosti, samozrejme, zákazníci a okolo sú štyri hlavné oblasti: 1. Rozvoj inovátorských kapacít; 2. Vývoj unikátnych nápadov a inovačných konceptov; 3. Dizajnovanie inovačných alebo kreatívnych podnikových centier (napríklad ideation room, creative place); 4. Nastavenie celopodnikovej štruktúry riadenia inovácií (obrázok nižšie).

inovacny-podnikovy-model

Kedy nastane vo firme čas na zmenu? Sú inovácie strategickým rozhodnutím firmy?

Viete, niekoľkokrát som počul od ľudí v niektorých firmách, že „ešte nenastal čas na inovácie, ešte nie sme na to pripravení…“ Dnešná doba ide tak rýchlo, že včera už bolo neskoro. Jednoducho sa treba začať venovať inováciám, kreativite, rozvoju inovačných zručností zamestnancov, trénovaniu toho, ako generovať inovačné nápady, atď. A to postupne, krok za krokom, a nečakať na to, kedy už „budeme pripravení…“ Inováciám musia zaveliť tí, ktorí sú na čele podniku, a takto to nastaviť aj do celkovej vízie a smerovania podniku.

Majú byť inovácie súčasťou firemnej kultúry? Aká je realita v našich podnikoch?

Inovácie, inovačné a kreatívne myslenie sa musia stať súčasťou inovačnej kultúry, o tom niet pochýb. Inováciami musí žiť podnik každý deň. Táto zmena sa však deje pomaly, nemôžeme očakávať, že hneď zajtra z inovačného nápadu zarobíme obrovské peniaze. Ide o zmenu myslenia ľudí. Najprv musíme nastaviť myslenie ľudí, prebudiť v nich nadšenie, motiváciu, ukázať im príklad lídra, ktorý vedie, a nielen deleguje úlohy. Inovačný líder ide príkladom a záleží mu na rozvoji ďalších zamestnancov, na tvorbe inovačných tímov, navrhovaní malých inovačných projektov. Myslím si, že v niektorých podnikoch na Slovensku sa títo inovační lídri prejavili veľmi pozitívne, sú dobrou energiou, sú aktívni, majú „drive“, nadšenie, ale potrebujú ešte väčší vzájomný kontakt a veľakrát aj novú inšpiráciu, podnety a príklady z iných podnikov v zmysle „ako to robia iní“.

Najprv musíme nastaviť myslenie ľudí, prebudiť v nich nadšenie, motiváciu, ukázať im príklad lídra, ktorý vedie, a nielen deleguje úlohy. Inovačný líder ide príkladom a záleží mu na rozvoji ďalších zamestnancov, na tvorbe inovačných tímov, navrhovaní malých inovačných projektov.

rozhovor-svac-industry4

Dnes je inovačný potenciál najviac viditeľný v startupovom prostredí. Vedia aj „zabehnuté“ firmy dostatočne rozvíjať inovačné možnosti?

Myslím si, že áno, aj zabehnuté podniky majú veľké množstvo navrhnutých a implementovaných inovácií, len sa o tom toľko nehovorí ako o startupových inováciách. Ja cítim najmä rozdiel v tom, že pri startupových inováciách ide skôr o inovácie, ktoré sa potom aj často premietnu do vzniku novej technologickej firmy, kým pri inováciách v zabehnutých podnikoch ide o inovácie, napríklad výrobkové, ktoré sa aplikujú v nejakom vyššom produktovom module alebo systéme a nevzniká pri tom nová firma, vzniká inovovaný komplexný výrobok, prípadne nový biznis model. Ale myslím si, že oba tieto svety sa majú čo učiť jeden od druhého.

Sú inovácie zárukou rastu podniku?

Áno, inovácie musia prinášať peniaze a nových zákazníkov, lebo donekonečna sa nedá predávať ten istý produkt. Takže inovácie sú určite zárukou rastu. V súčasnosti je navyše cyklus inovovania stále kratší, zákazníci sú hladní po nových inovovaných veciach a v nástupe doby personalizácie sa neustále objavujú nové a nové požiadavky.

industry4-rozhovor

Ako nadobudnúť inovačné zručnosti? A ako ich ďalej rozvíjať?

Inovačné zručnosti by mali byť nielen súčasťou inovačných manažérov, inovátorov, konštruktérov, technológov alebo pracovníkov v R&D centrách. Inovačné zručnosti sa dajú nadobudnúť u kohokoľvek tréningom – presne ako pri športe. Nejaký talent môžete mať, ale ten musíte rozvíjať. Ide najmä o tieto zručnosti: pozorovanie, pýtanie sa, vidieť inšpiráciu, experimentovanie, asociovanie a ďalšie. Ak chcete byť najlepší, musíte daný šport trénovať. Ak to neurobíte, tak budete bežný priemer alebo podpriemer, a tak je to aj pri inovačných zručnostiach. Ak chcete prinášať skvelé inovačné výsledky, musíte inovačné zručnosti trénovať, lebo inak sa časom aj to málo, čo viete, vytratí alebo nebude stačiť. My organizujeme inovačné workshopy, kde sa tieto zručnosti dajú trénovať, buď vo forme jednodňových otvorených workshopov, čo je v podstate ukážka inovatívneho prístupu alebo potom ucelené systematické série workshopov priamo pre vybraný podnik.

Ak chcete prinášať skvelé inovačné výsledky, musíte inovačné zručnosti trénovať, lebo inak sa časom aj to málo, čo viete, vytratí alebo nebude stačiť.

Prečo je dôležitá rôznorodosť použitia metód a techník inovovania?

Rôznorodosť použitia inovačných metód a techník nám napomáha pri generovaní a tvorbe rôznorodých nápadov, konceptov, kombinácií, porozumení problému, atď. Jednoducho to funguje. A podarilo sa nám to overiť na našich inovačných workshopoch, že rôzne metódy a techniky prinášajú rôzne podnety, námety, pohľady na skúmaný problém alebo výzvu. Je to ako nazeranie na nejakú vec z rôznych uhlov pohľadu a každý pohľad prináša novú myšlienku, novú znalosť, nové prepojenie a zistenia o danom skúmanom probléme. A toto je potrebné praktizovať a využívať výhody tohto prístupu.

workshop-industry4

Kde v štruktúre podniku je miesto pre inovačného manažéra?

Inovačný manažér – ak berieme do úvahy, že ide o tú najhlavnejšiu osobu, ktorá je poverená rozvojom inovácií v podniku – by mal byť v štruktúre podniku čo najbližšie k najvyššiemu šéfovi alebo rozhodovaciemu boardu, aby mohol s nimi neustále konzultovať smerovanie a vývoj. Pri inovovaní nejde len o inovácie výrobkov, procesov alebo služieb, ale o celkovú inovačnú transformáciu podniku. Takže sa to dotkne každého v podniku. Inovačný manažér nemusí zákonite prinášať inovácie výrobkov alebo procesov, jeho rola je najmä v podpore a rozvoji inovačného myslenia a inovačnej kultúry v podniku, on je ten „spájač“, ten, ktorý dodáva energiu, povzbudzuje a buduje pomyselný inovačný dom.

Ako rásť a zarábať na inováciách?

Je potrebné objavovať problémy a príležitosti, ktoré naplnia potreby zákazníkov, ktorí budú ochotní zaplatiť za vyriešenie týchto problémov. No a kvôli tomu potrebujeme prinášať nezvyčajné, unikátne a inovatívne riešenia. Zákazník chce riešenie, čiže zmenu pôvodného problematického stavu na nový, inovatívny a vyhovujúci stav. Inovatívne riešenia, inovatívne spôsoby robenia vecí, inovatívne uvažujúci a konajúci ľudia sú zárukou toho, že inovácie prinesú do firmy peniaze a nových potenciálnych zákazníkov.

Diskusia