Skip to main content

Štvrtá priemyselná revolúcia prináša množstvo zmien, nielen do výrobných procesov,  v technologických inováciách, ale zmeny sa dostávajú aj do profilov budúcich pracovníkov. Či už ide o pracovníka obsluhujúceho zariadenia alebo riadiaceho pracovníka. Do pozornosti sa čoraz viac dostávajú mäkké zručností. Prieskumy ukázali, že rozvoj a uplatňovania sociálnych a emocionálnych zručností sú pre budúce pôsobenie zamestnancov vo výrobách kľúčové.

Strojárstvo je dnes jednou z oblastí, kde sa zmeny na profile zamestnancov vplyvom Industry 4.0 odzrkadlia najvýraznejšie. V najbližších rokoch niektoré povolania zaniknú, ale súčasne budú pribúdať nové. Zmení sa štruktúra povolaní, rovnako ako nároky na profil budúcich zamestnancov. Jeho významnou súčasťou sa stanú, v oveľa väčšej miere ako je tomu doteraz, aj mäkké zručnosti. Zatiaľ ich zamestnávatelia vo výrobných závodoch zanedbávajú, zameriavajú sa skôr na tvrdé – technické a odborné zručnosti. Do budúcna však budú zohrávať v pracovnom procese čoraz väčšiu rolu. Pripravili sme pre vás 6 najžiadanejších mäkkých zručností, ktoré sa postupne dostávajú do profilov zamestnancov v strojárstve.

 1. Adaptabilita  
  Schopnosť prispôsobovať sa rôznym situáciám a plánovaným, či neočakávaným zmenám, predstavuje jednu z najdôležitejších zručností, ktorou by mal disponovať budúci pracovník vo výrobe. S rozvinutou schopnosťou adaptability sa jednoduchšie prispôsobí novej situácii, novému prostrediu, novým pracovným postupom, či technológiám. Nájde riešenia nepredvídaných problémov a vykoná potrebné úpravy. Úspech projektov bude v budúcnosti ešte viac závislý od rýchleho vyhodnotenia problému a nájdenia flexibilného a premysleného riešenia.
 2. Spolupráca
  Zmeny vo výrobnom prostredí prinesú aj vyšší podiel tímovej spolupráce. Tá sa rozvíja nielen v rámci oddelenia, ale aj naprieč oddeleniami. Vyžaduje si prácu a integráciu s rôznymi spolupracovníkmi, kolegami, v rámci rôznych úrovní vnútrofiremného reťazca riadenia, rovnako ako externého prostredia. V takýchto prípadoch je rozhodujúca schopnosť uplatniť zručnosti, ako je verbálna a neverbálna komunikácia, ústretovosť, či empatia.
 3. Komunikácia
  Komunikačné zručnosti sú rozhodujúcim faktorom pre úspech spolupráce. Mnoho, najmä riadiacich zamestnancov však podceňuje dôležitosť zdokonaľovania svojich komunikačných schopností. Domnievajú sa, že technické zručnosti sú jediné, na ktorých v ich profesii záleží. Byť primeraným rečníkom a poslucháčom, ale vedieť sa žiaduco vyjadriť aj písomne, je v oblasti strojárstva obzvlášť dôležité, pretože pri riadení tímovej práce a nastavovaní procesov je potrebná presnosť a zrozumiteľnosť. Interakcia s dodávateľmi, partnermi a klientmi musí prebiehať bez nedorozumení.
 4. Schopnosť motivovať iných
  Je žiadúca najmä pri líderských pozíciách. Lídri alebo vedúci tímov musia neustále hľadať spôsoby, ako motivovať iných, ako im odovzdať svoje nadšenie pre dosiahnutie stanoveného cieľa. S motiváciou sa spája aj zmysel toho, čo robíme. Ak členom tímu dáva zadanie zmysel, vedia, prečo danú vec robiť, ak je líder naozaj príkladom a nadšený pre vec, a ak k tomu pridáme, že je to aj pre členov tímu prínosné, potom sa nám vytvorí tá správna kombinácia motivačných faktorov.
 5. Dôraz na detaily
  Najmä v práci vo vedúcich pozíciách na rôznych stupňoch riadenia sa pracuje s komplexnými projektami. Sledovanie detailov, ktoré ak si ich nevšimneme, môžu v budúcnosti spôsobiť zlyhanie projektu, je dôležitým prvkov mäkkých zručností zamestnancov inteligentných podnikov. Ak sa toto zlyhanie udeje vo výrobe, či stavebníctve, môže byť fatálne a spôsobiť nielen finančné straty, ale aj ohroziť zdravie ľudí.
 6. Kreatívne myslenie
  Je nevyhnutné myslieť „out of the box“ a pozerať sa na veci z iného uhla pohľadu. Kreatívne myslenie je zručnosť, ktorú vyžaduje veľa pracovných miest v rôznych odvetviach. Obzvlášť dôležitým sa stáva v strojárstve. Nájdenie spôsobov, ako aplikovať existujúce znalosti novým a kreatívnym spôsobom, prispôsobovať sa novým technologickým trendom, dynamickému rozvoju inteligentných zariadení, bude podniky posúvať ďalej.

Diskusia