Skip to main content

Roboty z ohybných materiálov sľubujú významné  inovácie v oblastiach ako je prieskum vesmíru alebo zdravotníctvo, a to hlavne z dôvodu, že dokážu svoj tvar meniť v závislosti od teploty okolitého prostredia.

Väčšina robotov z mäkkých materiálov musí byť pripojená k zariadeniam, ktoré im dodávajú stlačený vzduch alebo inštrukcie. To ich však dnes významne limituje. Tím vedcov z California Institute of Technology (Caltech)  vyvinul samostatne operujúci robot z ohybných materiálov, ktorý svoj tvar mení v závislosti od teploty prostredia. 

V štúdii zverejnenej v magazíne Science Robotics Caltech tím podrobne píše o využití ohybných materiálov na vytvorenie flexibilného mäkkého robota. Systém ohýbania materiálu prirovnávajú k origami. Výsledkom teplotnej zmeny prostredia je, že robot sa po „ohriatí“ ohýba do požadovaného tvaru. Caltech tím tiež vyvíja dva typy rozdielnych kĺbov, ktoré na teplotu reagujú odlišne.

Výhodou kĺbov je schopnosť robota skladať sa do rôznych tvarov vo vopred prednastavených parametroch. Pri kĺbových robotoch stačí  deformovať len malú časť v okolí kĺbov. Jedného z robotov, zostaveného podľa tejto technológie, pomenovali Rollbot. Keď sa Rollbot položí na teplý povrch, jeho kĺby sa zatiahnu, premenia sa na päťuholník, a pri dotyku s teplým povrchom robot vypustí ďalšie panely, ktoré ho posúvajú dopredu.

Roboty ovládané pomocou tepelných zmien prostredia však majú svoje limity a obmedzenia pre všestrannejšie využitie. Preto vedci už dnes uvažujú nad tým, že v budúcnosti by sa dali pre aktiváciu materiálov okrem teploty využiť aj vlastnosti ako je svetlo, pH alebo vlhkosť okolia.  Schopnosť manipulácie s aktívnymi materiálmi týmto spôsobom tak umožní vytvárať úplne nové druhy „mäkkých robotov“.

 

Zdroj: CaltechEngadget

Diskusia