Skip to main content

Jedným z najväčších trendov súčasnosti sú nepochybne Big data. Čím viac informácií majú firmy k dispozícii o procesoch, výrobe či zákazníkovi, tým lepšie dokážu optimalizovať, zefektívňovať a personalizovať výrobu, produkty alebo služby. Len zlomok organizácií však skutočne vie, ako ich využiť pre svoj biznis. Čo sú Big data a prečo by ste im mali venovať pozornosť?

Každý používateľ internetu, telefónu, mobilných aplikácii alebo rôznych iných „smart“ zariadení za sebou necháva svoju digitálnu stopu. Teda každá aplikácia, ktorú používate, ukladá dáta o vašej aktivite s cieľom vytvoriť pre vás najlepšiu možnú personalizovanú skúsenosť. Spoločnosti, ktoré na trhu excelujú, neustále využívajú informácie z Big data v rámci vývoja produktu aj celkovej stratégie.

Na analýzu komplexných dát sa využívajú pokročilé softvérové systémy, často aj s využitím tzv. „machine learning“ a AI (umelej inteligencie). Namiesto manuálnej analýzy dát teda dochádza k ich rýchlejšiemu spracovaniu a hľadaniu súvislostí. Vďaka tomu tieto firmy ušetria náklady, sú schopné reagovať rýchlejšie, robiť lepšie rozhodnutia a predpovedať trendy.

Big data – kľúč ku konkurencieschopnosti?

Koncept Big data je tu už viac ako desaťročie. Čoraz viac spoločností si uvedomuje, že ak sa chcú udržať na trhu pri rastúcej konkurencii, musia robiť rýchlejšie a lepšie rozhodnutia. Podľa svetových analytikov, ktorí skúmajú Big data, získa tento pojem v nasledujúcich rokoch ešte väčší význam. Poradenská spoločnosť v oblasti zdieľania technologických a podnikateľských znalostí Wikibon predpovedá, že trh s Big data narastie zo súčasných 42 miliárd amerických dolárov na 103 miliárd v roku 2027.

Podľa spoločnosti Accenture je využívanie Big data kľúčové na prežitie firiem v nasledujúcich rokoch. Jej prieskum ukázal, že až 79 % vysoko postavených manažérov si uvedomuje dôležitosť zavedenia Big data do svojich procesov. Myslia si totiž, že ak tento trend nevyužijú, ohrozia svoju pozíciu na trhu a v horšom prípade ich spoločnosť môže skončiť úplne. Vzrastajúci trend využívania Big data potvrdzuje aj spoločnosť McKinsey. Tá uskutočnila prieskum medzi manažérmi top globálnych spoločností. Takmer polovica všetkých respondentov potvrdila, že informácie, ktoré získali vďaka Big data, zmenili ich marketingovú a obchodnú stratégiu.

big-data-industry

Firmy, ktoré ťažia z Big data naplno

Jednou z top spoločností, ktorá využíva Big data efektívne, je Netflix. Táto platforma na sledovanie filmov a seriálov má už viac ako 100 miliónov užívateľov a potrebuje skutočne prepracované systémy, aby dokázala poskytnúť jedinečnú skúsenosť každému jednému zákazníkovi. Vďaka Big data svojim užívateľom vytvára personalizovanú ponuku filmov a seriálov, ktoré by sa im mohli páčiť. Ak dopozeráte obľúbený seriál, Netflix vám ihneď poradí, čo by ste si mali pozrieť ďalej.

Na podobnom princípe funguje aj Spotify, streamovacia služba na počúvanie hudby. Táto spoločnosť využila Big data dokonca veľmi kreatívne aj v rámci svojej marketingovej kampane. Koniec roka 2016 oslávila s outdoorovou kampaňou, kde zverejnila vtipné informácie o užívateľoch. Na billboardoch sa objavili aj takéto vety „Drahá osoba, ktorá si si na Valentína pustila pesničku Sorry 42-krát. Čo si urobila?“

big-data-spotify

Uvedené príklady ukazujú, že Big data naozaj nie je iba „zvučným slovom“, ale nástrojom, ktorý posúva produkty, služby i vzťah so zákazníkmi na novú úroveň. Budúcnosť patrí tým, ktorí budú schopní rýchlo reagovať, robiť rozhodnutia založené na aktuálnych dátach a vytvárať personalizovanú skúsenosť pre každého.

Diskusia