Skip to main content

Digitalizácia a automatizácia mení pracovné zručnosti, vytvára nové pracovné miesta, ponúka nové kariérne cesty. Už dnes nalieha na zmenu spôsobu vzdelávania pre potreby transformujúceho sa priemyslu. Ako pripraviť pracovnú silu na budúce pracoviská, aké vzdelanie je potrebné absolvovať pre spoluprácu s pokrokovými technológiami? Aké zručnosti sa stanú na budúcom pracovisku nevyhnutnosťou? Aké poznatky a spôsoby vzdelávania umožnia zamestnancom pracovať v tomto prostredí? Otázok, o ktorých je v týchto súvislostiach potrebné hovoriť, je veľa. Diskusie sa začínajú rozbiehať pozvoľna, potrebné je posunúť sa v nich čím skôr a čo najďalej. Na reformu vzdelávania pre potreby Industry 4.0 je najvyšší čas.

 

Tempo transformácie priemyslu je rýchle a inteligentné továrne začínajú byť vo svete realitou, rovnako ako požiadavky na nové pracovné zručnosti a formovanie nových pracovných pozícií. Prognózy Svetového ekonomického fóra (WEF) hovoria, že až 65% detí, ktoré nastupujú na základnú školu, bude jedného dňa pracovať v povolaniach, ktoré dnes ešte neexistujú. Podľa spoločnosti Deloitte bude v nasledujúcich 10 rokoch zrušená až polovica súčasných pracovných miest. Zmení sa tiež pomer počtu úloh odpracovaných pracovníkmi a strojmi. Dnes sú pracovné úlohy vykonávané v pomere 71% k 29% s vyšším podielom na strane ľudského realizátora. Správa WFE však predpovedá, že už do roku 2025 sa pomer zmení na 48% úloh vykonaných ľuďmi k 52%, ktoré vykonajú stroje.

 

Sme na prahu krízy pracovných síl

Už súčasný dopyt po pracovníkoch s kvalifikáciou reagujúcou na nové definície výroby vysoko prevyšuje ponuku. Vytvára sa znepokojujúca trhlina medzi dopytom a ponukou kvalifikovaných odborníkov v priemysle, ktorá sa bez razantného štartu reformy vzdelávania bude naďalej prehlbovať. Podľa prieskumu ManpowerGroup až 57 % slovenských zamestnávateľov nemôže dlhodobo nájsť dostatok vhodných uchádzačov. V globálnom pohľade v oblasti výroby podľa National Association of Manufacturers takmer 80% výrobcov už zaznamenáva mierny alebo vážny nedostatok kvalifikovaných uchádzačov. Medzery v kvalifikácii zamestnancov sa tak stávajú primárnou hrozbou pre budúci rozvoj podnikov.

Nedostatok pracovníkov s potrebným vzdelaním a zručnosťami ovplyvňuje všetky priemyselné odvetvia a spoločnosti bez rozdielu veľkosti. Bez kvalifikovaných pracovníkov je vysoko pravdepodobné, že výrobcovia nebudú schopní naplniť a využiť potenciál priemyselnej revolúcie. Štúdia spoločnosti Deloitte odhaduje, že v nasledujúcom desaťročí bude potrebné vo výrobe obsadiť takmer 4,6 milióna pracovných miest. Avšak kvôli nedostatočným  zručnostiam až 2,4 milióna z týchto pracovných miest môže zostať neobsadených. Hroziacu krízu pracovných síl spôsobenú nedostatkom zručností už nemôžeme prehliadať.

 

Industry 4.0 musí získať kvalifikáciu

Budúca pracovná sila musí získať kvalifikáciu, ktorú inteligentná prax potrebuje. Tá súčasná sa musí okamžite pustiť do jej zvyšovania a rekvalifikácie, aby zostala kompetentná pre novú éru. Podniky už nepotrebujú iba dobrých vývojárov, inžinierov alebo IT pracovníkov. Okrem toho, že Industry 4.0 zvyšuje dopyt po interdisciplinárnej spolupráci, stále dôležitejšie sú aj mäkké zručnosti – komunikačné, vyjednávacie, vodcovské a riadiace, či adaptačné schopnosti. Analýzy upozorňujú, že do roku 2030 vzrastie dopyt po prierezových mäkkých zručnostiach v rámci Európy vo všetkých odvetviach o 22%.

Spoločnosti Siemens, Microsoft, Caterpillar a GE v spoluprácii s ManpowerGroup vytvorili taxonómiu, ktorá definuje pracovné pozície v digitálnej výrobe budúcnosti. Pomenovali 10 najžiadanejších povolaní pre nasledujúce roky.

Pracovné pozície vo výrobe budúcnosti

  • Inžinier pre digitálnu výrobu
  • Odborník na prediktívne údržbové systémy
  • Stratég pre kyberbezpečnosť výroby
  • Odborník na kolaboratívnu robotiku
  • Odborník na digitálnu biomimetickú výrobu
  • Stratég pre change management
  • Etik pre digitalizáciu
  • Špecialista na systémy virtuálnej reality
  • Architekt používateľskej skúsenosti
  • Špecialista na virtuálne simulácie

Čakajú nás štrukturálne zmeny vzdelania

Je nesporné, že transformáciou musí prejsť celá vzdelávacia infraštruktúra, obsah a didaktika, ale aj výučba pedagógov. Učebné osnovy vzdelávania sa musia plánovať, rozvíjať a uplatňovať v súlade s priemyselným rozvojom.  Ak nedôjde k zosúladeniu vzdelávacích programov s potrebami rozvíjajúcich sa pracovísk, študenti nebudú pripravení pracovať v technologicky vyspelých továrňach. Všetci zainteresovaní si musia uvedomiť, že práve vzdelávací systém zohrá v nasledujúcich rokoch hlavnú úlohu pri raste HDP, zvyšovaní konkurencieschopnosti Slovenska a zabráneniu odlivu vzdelanej a talentovanej pracovnej sily do zahraničia.

Mapovaním súčasnej situácie a budúcich potrieb priemyslu a možností spolupráce s univerzitami pre nastavenie reformy vzdelávania pre digitalizovaný svet sa bude zaoberať skupina odborníkov z priemyslu a akademickej obce v diskusnom fóre na tému: Akých absolventov potrebuje digitálna transformácia v podnikoch? Ak sa téme venujete, alebo o nej chcete vedieť viac…

Viac o diskusnom fóre

Diskusia