Skip to main content

Ľudstvo prešlo od konca 18. storočia veľký kus cesty – prišlo na stovky nových poznatkov a prinieslo svetu množstvo vynálezov. Dnes stojí na začiatku štvrtej (digitálnej) priemyselnej revolúcie, ktorá prepája fyzický svet s virtuálnym. Aké míľniky nás sprevádzali od prvej priemyselnej revolúcie a aké výhody nám poskytne nastupujúca digitalizácia výroby?

Diskusia