Skip to main content

Ôsme diskusné Industry4UM s podtitulom „Robot – zabijak monotónnej práce“ hľadalo odpovede na otázky týkajúce sa robotizácie pracovísk. Pri tejto príležitosti sme sa účastníkov podujatia spýtali, čo považujú za najväčšiu prekážku a výzvu na ceste k robotizácii v slovenských podnikoch.

František Duchoň, predseda o. z. Národné centrum robotiky

Ako vedecký výskumník vnímam dve možné úskalia. Na jednej strane to môžu byť prehnané očakávania, ktoré ľudia niekedy majú vo vzťahu k robotike – myslia si, že robot dokáže všetko. Ako vývojári sa preto snažíme prinášať reálny pohľad na vec. Na druhej strane môže byť výzvou opačné hľadisko – nedôvera voči robotike a voči tomu, čo robot dokáže. Prostredníctvom príkladov sa snažíme pôsobiť na podniky a ukazovať im, čo všetko možno s pomocou robotov urobiť. Minimálne to môže pomôcť motivovať manažment aspoň k úvahe o zavedení pilotnej verzie, ktorá sa dá otestovať. V prípade nespokojnosti totiž nemusia robota na pracovisku zavádzať. Napriek tomu si myslím, že na Slovensku je prijatie robotizácie relatívne dobré, podniky túto tému vnímajú pozitívne – aj z našich debát na podujatí Industry4UM vyplynulo, že ju berú vážne a venujú sa jej.

Industry4UM-Duchon

Juraj Habovštiak, majiteľ a riaditeľ firmy MTS

Najväčšou výzvou pre firmy je učiť sa uplatňovať roboty v praxi, zavádzať ich do výroby, spolupracovať s nimi a nájsť vhodné aplikácie, a teda aj správne využitie robotov. To bude možné vtedy, ak sa ľudia v podnikoch budú o robotiku zaujímať a vytvoria tímy, ktoré sa s celou problematikou zoznámia, nebudú sa báť automatizovať a naučia s robotmi pracovať. Čiže v prvom rade treba prekonať strach z robotizácie a zobrať tento trend pozitívne. Verím, že vďaka tomu sa Slovensko bude môcť posunúť v rebríčku konkurencieschopnosti voči iným krajinám.

Industry4UM-Habovstiak

Martin Jesný, analytik Industry4UM

V oblasti robotizácie podnikov vidím hneď viacero výziev. Tou najväčšou bude schopnosť manažérov vyrátať návratné modely, v ktorých budú automatizáciu aplikovať, resp. nakupovať roboty. Nemenej dôležitá bude aj schopnosť školstva zareagovať na tento trend a učiť ľudí nielen to, ako programovať a udržiavať roboty v chode, ale takisto vytvárať nové modely vzdelávania. V budúcnosti totiž nemožno očakávať, že človek si vystačí s jedným vzdelaním po celú kariéru. Bude musieť absorbovať množstvo „aktualizácií“ svojej práce, čiže sa permanentne celoživotne vzdelávať. Treťou výzvou bude, ako sa rozumne vyrovnať s nápadmi politikov – pretože roboty sa stanú súčasťou podnikateľského, a teda aj daňového prostredia. Roboty sú pre podniky obrovskou výhodou – prinášajú pokrok a ľuďom uľahčia prácu. Avšak, v okamihu, keď politici začnú hovoriť o tom, že roboty ľuďom berú prácu, a uvažovať o ich zdanení, sa môže progres zastaviť. Výsledkom môže byť situácia, že ľuďom budú roboty pomáhať menej a priemysel nebude konkurencieschopný. V neposlednom rade sú otázne aj kapacity IT priemyslu, ktorý bude zabezpečovať programovanie a všetky IT služby súvisiace s automatizáciou.

Industry4UM-Jesny

Maroš Mudrák, Head of Development of special robotic applications, MATADOR Automation

Myslím si, že v prvom rade treba na zavádzanie robotov v podnikoch pripraviť ľudí, aby ich nevnímali ako svoju konkurenciu, ale skôr ako partnera, s ktorým môžu ďalej pracovať, ktorý im uľahčí prácu, prípadne ich od práce v určitej fáze „odbremení“. Treba podotknúť, že to automaticky neznamená stratu práce, najmä nie v dnešnej situácii, keď človek na súčasnom trhu práce nie je nahraditeľný. Skôr to znamená, že pracovník sa iba presunie z jednej pozície na druhú. Samozrejme, i samotná robotizácia má svoje úskalia, s ktorými treba počítať. Nemožno očakávať, že zmena sa udeje z jedného dňa na druhý – robota nie je možné nasadiť šibnutím čarovného prútika. Robotizácia má svoje procesy, v ktorých je presne dané, čo sa má akým spôsobom urobiť. Rozhodne to netreba podceniť, ale, na druhej strane, ani siliť – pretože v konečnom dôsledku to môže priniesť nepohodu a pôsobiť kontraproduktívne.

Industry4UM-Mudrak

Diskusia