Skip to main content

Ak potrebujete vo firme nastaviť bezproblémový tok zákazky, nasmerovať firemnú kultúru k inováciám a hľadaniu zmien, bližšie k svojmu cieľu môžete byť absolvovaním workshopu spoločností SOVA Digital a IPA Slovakia. Tie na základe spoločných analýz a zistení o stave nevýrobných procesov v podnikoch pripravili pre firmy know-how, ktoré ich v týchto otázkach posunie významne vpred. 

Spolupráca s podnikmi prebieha v niekoľkých fázach. V úvodnej fáze prebehne diagnostika a nezávislá identifikácia najväčších problémových oblastí. Ďalším nosným krokom je workshop s vybranými zamestnancami firmy. Spoločná práca vyústi do zadefinovania jedného konkrétneho opatrenia, ktoré bude zrealizované v priebehu 30 dní. Výsledkom bude merateľný prínos pre firmu a návrh projektu realizácie následných krokov pre plynulosť toku zákazky podnikom.

 Ako ochutnávku k téme vám ponúkame rozhovor s Lukášom Richterom z IPA Slovakia, jedným z odborných lektorov workshopu, prebratý z portálu www.sova.sk.

Rozhovor: Kto stavia hrádze plynulému toku zákazky v podnikoch?

Diskusia