Skip to main content

Z iniciatívy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) sa 15.6.2021 uskutočnilo online stretnutie zástupcov slovenských priemyselných firiem a združení, akademickej komunity a rezortu hospodárstva s výkonnou riaditeľkou švédskej platformy priemyslu 4.0 PRODUKTION 2030 pani Ceciliou Warrol. Účastníkom predstavila švédsky národný program INGENJÖR 4.0, ktorý pre potreby švédskeho priemyslu vytvorila platforma PRODUKTION 2030 v súčinnosti so švédskymi technickými univerzitami.

Programom INGENJÖR 4.0 švédske priemyselné firmy riešia deficit znalostí inžinierov v oblasti digitalizácie výroby, návrhu výrobkov a všetkých procesov, ktoré digitalizácia radikálne mení. Je to strategický nástroj na udržanie konkurencieschopnosti švédskeho priemyslu v podmienkach enormného cenového tlaku (najmä ázijských krajín) cestou digitalizácie priemyslu.

Do zabezpečenia štúdia je zapojených všetkých trinásť univerzít vo Švédsku. Firmy posielajú svojich inžinierov na štúdium príslušných modulov (aktuálne 15 modulov) za symbolický poplatok. Absolvovanie každého modulu trvá 5 týždňov (4 hodiny týždenne). Niektoré veľké švédske firmy využívajú program rekvalifikácie svojich inžinierov celosvetovo. Výuka je v angličtine a prebieha formou blended learning (kombinácia on-line a face-to-face výuky).

Program INGENJÖR 4.0 je výsledkom celonárodného záujmu a strategického konsenzu medzi priemyslom a akademickou sférou vo Švédsku. Zámerom on-line prezentácie pani Warrol bola myšlienka vzniku obdobného vzdelávacieho programu na Slovensku. Aj keď je to komplexná a dlhodobá téma, konkurenčný tlak však núti Slovensko púšťať sa do takýchto zámerov.

Diskusia