Skip to main content

Nejeden podnik sa borí s problémami, ako sú nestíhanie termínov či zvyšovanie chybovosti a nepresnosti výrobkov. Dôvody týchto problémov sú rôzne. Ukazuje sa však, že ak chcú firmy vyriešiť spomenuté i ďalšie nedostatky, ktoré znižujú ich efektivitu i konkurencieschopnosť, mali by zamerať pozornosť aj na oddelenia konštrukcie. Odhaľte s nami v prehľadnom sumári príčiny a možné riešenia problémov.

 

Diskusia