Skip to main content

SOVA Digital pripravila pre malé a stredné podniky odporúčania pre úspešné riadenie v čase koronakrízy. Ak zvládnete týchto päť opatrení, tak sa vám podnik bude riadiť oveľa jednoduchšie. Budete mať poriadok v dátach, dokonalý prehľad o stave podniku a digitálne prepojených všetkých pracovníkov pre zabezpečenie operatívnej komunikácie. To vám pomôže odolávať kríze. Dobrou správou je, že u väčšiny firiem si opatrenia nevyžiadajú takmer žiadne alebo len malé investície. Stačí sústrediť pozornosť na správne a plnohodnotné využívanie aktuálnych softvérov a nastavenie jasných komunikačných pravidiel.

Diskusia