Skip to main content

Industry 4.0 sa netýka iba technológií, znamená aj zmenu – zásadnú zmenu v obsahu podnikania, v komunikácii s trhom, zmenu vnútorného fungovania firmy, zmenu výrobkov, ich vlastností a funkčnosti, zmenu pracovných pozícií a ich náplne, vzdelávania a rozvoja… Žiadna firma si nemôže dovoliť povedať „nás sa to netýka“. Nie je však iba otázkou, či takéto zmeny vôbec zavádzať, ale tiež otázkou, kedy a ako to urobiť.

Hlavné účely zmien vo firme

Prečo je to tak? Pretože digitálna transformácia firmy (inými slovami Industry 4.0) znamená zvýšenie konkurencieschopnosti firmy v blízkej i vzdialenej budúcnosti. Pritom nejde o drobné posuny, ale významné, dokonca až zásadné zmeny.

Čo by malo byť motívom pre firmu na Slovensku, aby sa začala zaoberať otázkou digitálnej transformácie? Obvykle sa definujú tri hlavné účely:

  • prinášanie nových hodnôt trhu, ako aj zákazníkom;
  • zrýchlenie a zlepšovanie efektívnosti a neustále znižovanie nákladov;
  • zlepšenie rozhodovania a riadenia.

Smartfón za svoju vyše desaťročnú históriu priniesol také obrovské množstvo nových funkcií a vlastností, ktoré sme si predtým ani v snoch nedokázali predstaviť. Tento trend sa prenáša do všetkých oblastí života. Nike vám vyrobí tenisky podľa vášho dizajnu a trvá to len 1,5 hodiny, Adidas vám zase dodá tenisku, ktorá zodpovedá nielen veľkosti vašej nohy, ale aj vašej váhe a prostrediu, kde ju chcete používať, chladnička si sama automaticky objedná chýbajúce potraviny, automobil sa postupne mení na miesto, kde možno príjemne a užitočne stráviť čas. Nezachytenie tohto trendu bude mať pre firmy fatálne dôsledky.

industry4-digitalna-tranformacia-digitalizacia-sklad-zrychlenie-logistiky

Firmy stále riadime „údržbárskym“ spôsobom

Technologické firmy, ako Amazon alebo Google, nás naučili, že môžeme mať veci práve v tej chvíli, keď ich potrebujeme. Výrobcovia majú so svojimi dodávateľmi nastavené zmluvy tak, že im každoročne o niekoľko percent znižujú cenu. Kvalita sa dnes nepovažuje za konkurenčnú výhodu, ale za samozrejmosť. Hromadnosť sa u niektorých výrobkov za posledných pár rokov zmenila z desaťtisícových sérií na kusovú výrobu a postupne zasahuje všetkých výrobcov.

Riadenie firiem je dnes väčšinou intuitívne. Manažmentom chýbajú dáta, informácie, metódy i nástroje jasného rozhodovania. Výrobné procesy riadime väčšinou „údržbárskym“ spôsobom, čo značí, že iba odstraňujeme zistené nedostatky. Potrebujeme ich však presunúť do predikcie a preskripcie. Problém je, že plánovanie a riadenie výroby je postavené na princípoch používaných viac než sto rokov. V posledných dvadsiatich rokoch sa úspešne aplikovali princípy Lean Managementu a Six Sigma – firmy reálne posunuli dopredu, ale dnes už nie sú dostačujúce. Spojením s digitalizáciou prinášajú úplne novú kvalitu.

Ako by firma mala postupovať?

Ponúkame vám pár vybraných tém, ktorými dnes žijú firmy. Digitálna transformácia ponúka riešenia na väčšinu z nich. Zatiaľ však vo firmách prevláda názor: „Keďže ide o digitálnu transformáciu, tak je to agenda IT. Preto poveríme šéfa IT (CIO), aby ju riadil.“ Firma by však mala postupovať nasledovne:

  1. Digitálna transformácia je agendou top manažmentu. Ten musí byť iniciátorom a hlavným koordinátorom.
  2. Nositeľom by mal byť poverený tím „pozitívnych optimistov“, ktorí chcú zmenu a sú spoľahliví.
  3. Základným východiskom zmien by mal byť súbor príležitostí a hrozieb prichádzajúci z trhu. Treba nájsť, aká by mohla byť vaša digitálna konkurenčná výhoda.
  4. Veľmi dôležitá a často zanedbávaná je práca s firemnou kultúrou. Je potrebné ju usmerňovať k zmenám, ktoré prináša digitálna transformácia.
  5. Rozhodujúcou časťou je implementačný plán, koordinujúci aplikáciu zmien do života firmy a dopady na pracovné miesta, vzdelávanie, produkciu a výsledky firmy.

Pri všetkej úcte voči CIO, resp. IT manažérom, uvedený zoznam je vysoko nad ich kompetenciami a možnosťami. Digitálna transformácia nemá koniec a vyžaduje si vysokú pozornosť celého podniku, a to už dnes a natrvalo.

Diskusia